2017. november 11., szombat

Egy brit zászlóalj útja az olasz hadszíntérre a Caporettói áttörés után

Egy brit zászlóalj útja az olasz hadszíntérre a Caporettói áttörés után


Kedden 17:30-kor lesz következő előadásom a győr-ménfőcsanaki Bezerédj-kastélyban, amelynek témájául a Caporettói áttörést választottam. Az olasz front legjelentősebb harci eseménye idén ősszel éppen 100 éves, így adta magát. A téma igen nagy irodalommal bír, s miközben elsősorban forrásokra vadásztan polcon s világhálón, rábukkantam a brit York és Lancaster gyalogezred 9. zászlóaljának hivatalos hadinaplójára, pontosabban annak blogon közölt változatára. A 9-es zászlóalj úgy kerül a caporettó-s előadásba, hogy azon öt brit hadosztály egyikéhez (a 23.-hoz) tartozott, amelyet az olasz vereség hírére a nyugati frontról átcsoportosítottak a Piave folyóhoz 1917. novemberében, s decemberben már harcba is vetettek. Most ennek az anabászisznak a naplójából fordítottam le hevenyészve részleteket.


November 1-9-ig:
Ezen idő alatt a zászlóalj megfelelő kiképzési programot végzett el, és a specialistákat saját tisztjeik képezték ki. Az 1., 4., 6., 7. századok lőgyakorlatokat tartottak, amelynek eredménye nagyon kielégítő volt, s az újoncoknál fejlődés tapasztalható. A hadosztály gázfelügyelőjei 2-án ellenőrizte az SBR gázálarcokat,ii majd 6-án az összes tisztnek és járőrparancsnoknak előadásokat tartott. 4-én templomi parádétiii tartottak. Folyó hó 5-én 50 legény csatlakozott, akiket a parancsnok 8-án megszemlélt. A zászlóaljban nagyon kevés itt most a beteg, és az emberek élvezik a nyugalmat. […]iv

November 10.
A zászlóalj fele Wizernesv állomáson bevagonírozott, az 51-es számú vonat elhagyta az állomást délelőtt 10:30-kor, a tiszti kocsiban Rumbold alezredessel (DSO, MC).vi Az 54-es számú vonat délután 2:40-kor indult, a tiszti kocsiban Lewis őrnaggyal (MC).

November 11-től 15-ig:
Vonatozás végig a Rhone folyó völgyén Marseille-ig, majd a part mentén Cannes, Nice, Ventimigliavii érintésével Olaszországba. Megállóhelyek? Különböző állomáshelyek, amelyeken a fiúk gyakorlatoztak, s forró teát, kávét kaphattak. A vonaton a fegyelem kiváló volt, az emberek az utazás felől érdeklődtek. A zászlóaljat melegen üdvözölték az út során.viii 15-én a zászlóalj kirakodott Mantovában, és Ceresához menetelt.

November 16-tól 18-ig:
Ceresában jó szálláson elszállásolva, ahol megfelelő gyakorlatozásra került sor. 18-án templomi felvonulást tartottunk. Míg a katonák fizikai állapota a térségben jó volt, az orvosi jelentés szerint a szokásosnál többen szenvednek kelésekkel.

November 19.
A hadosztály a gyülekezési térség felé halad.ix A zászlóalj 8:30-kor kezdte meg menetét Susano Corta Chiavichex (12 mérföld) felé. Érkezés a szállásokhoz délután 3:30-kor. A menet jó volt, senki sem dőlt ki.

November 20.
A menetet reggel 7 órakor folytattuk Nogarábaxi (8 mérföld), a zászlóalj szálláson délelőtt 11 kor. A felvonulás továbbra is magas színvonalú, nagy kevés ember lába hólyagosodott fel.

November 21.
A zászlóalj 6:30-kor vonult ki Legnanoxii felé, és délután 3 órakor foglalta el szálláshelyét. A menetelés ismét jól sikerült, a szállítás nagyon tisztán és okosan folyt le.

November 22.
A zászlóalj reggel 7 órakor indult el Noventa irányába (16 mérföld), szálláshelyeire 14:30-kor érkezett meg. A férfiak jól meneteltek, nem dőlt ki senki. Számos ember lába vízhólyagos lett.

November 23.
A menetelés délelőtt 9 órakor folytatódott Barbaranoxiii felé (7 mérföld), a zászlóalj a szállásin délután 1 órára.

November 24.
A zászlóalj reggel 7 órakor indult ki St. Mariaxiv felé (10 mérföld), ahová délután 1 órakor érkezett.

November 25.
7 órakor kivonulás Isola di Carturoxv felé (6 és ½ mérföld), szálláshelyére 11 órakor költözött be [a zászlóalj]. Az elmúlt három nap során a menetfegyelem még mindig nagyon jó volt, egyetlen ember sem esett ki. A fiúk jó állapotban vannak, lábaik épek.

November 26. és 27.
26-án szemlét tartottak, majd 27-én folytatódott a kiképzés. Az orvosi jelentés hosszú volt, a legfőbb panasz a hólyagos láb, amiből a férfiak nagy részének kijutott.

November 28.
A menet reggel 8 órakor folytatódott Isola Romolo-baxvi (12 mérföld), a szállásokat délután 4 órakor foglaltuk el.

November 29.
A zászlóalj délelőtt 9 órakor indult el Sontreiaxvii felé (7 mérföld), és a szállásokon volt déli 12 órára. A menetfegyelem az út során kiváló volt, nagyon kevés embert kellett elsősegélyhez kísérni, s a menet során senki sem dőlt ki.

November 30.
Zászlóalj a szállásokon. A parancsnok díszszemlét tartott a századoknak, és nagyon elégedett volt a zászlóalj körültekintő megjelenésével. Az emberek többsége fürdőt vett.

December 1.
A zászlóalj pihenőben Sontreiában. Futógyakorlatok századonként, lövészet, szuronyvívás, fegyverforgatás és a századok alaki kiképzése folytatódott.

December 2.
A zászlóalj elhagyta szálláshelyét délelőtt 11 órakor, és Barconbaxviii menetelt, ahová délután 2:40-kor érkezett.

December 3.
A 70. dandárxix a 70. olasz hadosztály balszárnyán lévő 136. ezredének felváltására indult (Montelló szektor).xx A zászlóalj délelőtt 9:45-kor elindult Cianoxxi felé, ahol a 136. olasz ezred 1. zászlóalját kellett váltania, mint tartalék zászlóalj. Egy óra menetelés után a zászlóalj megállt és ebédet valamint teát szolgáltak fel a mezőn. Délután sportfoglalkozás volt. Délután 4 órakor a menetelés Ciano felé folytatódott. A cél este 8 órakor teljesült.

December 4., 5., 6.
A zászlóalj tartalékban Ciano-nál.

December 7.
Az „A”, „B” és „D” századokxxii és a zászlóalj új helyre települt az alábbiak szerint: Az „A” század egy házcsoportban 300 lépésre a [térképen szereplő] SERNAGIOTTO felirat S-betűjétől északra. A „D” század az SERNAGIOTTO S-betűjétől délre 200 lépésnyire lévő házcsoportban. A „B” század a CIANO szó „A”-jától délre lévő házakban. A zászlóalj főhadiszállása pedig délre 250 lépésre a NOGARE „E” betűjétől. A felváltás teljesült 7:30-ra. […]

December 8., 9., 10.
A zászlóalj tartalékban. Míg a századok tartalékban voltak, dolgoztak a védműveken, javították az egészségügyi feltételeket, és akadályokat építettek.

December 11.
A zászlóaljunknak a 8-as York és Lancasteri zászlóaljat kellett volna felváltania, de a frontszakaszunkat érő egész napos folyamatos bombázás, valamint az időjárás változása miatt a dandárparancsnok visszavonta a váltást. Készenléti parancs érkezett a mutatkozó osztrák tömegek miatt, a zászlóalj készen állt. Veszteség: - 6 legény megsebesült.

December 12.
A zászlóalj felváltotta a 8-as KOYLI-txxiii, és a front balszárnyi dandárának balszárnyi zászlóalja lett. A váltás teljesült este 7:30-kor. A diszpozíciók a következők lettek: „A” század az első vonal bal szárnyán. „D” század az arcvonal közepén. „B” század az első vonal jobb szárnyán. „C” század a tartalék század. […]Jegyzetek:

i Az eredetiben Div[isiona]l Gas Officer, de a gáztiszt szót elég gáznak éreztem…
ii Az eredetiben: SBR, amely a small-box respirator (kisdobozos légzőkészülék) rövidítése. Nem csoda, hogy ellenőrizték ezt. A Caporettói áttörés során az olaszokat meglepte a monarchia és német csapatok által nagy mennyiségben bevetett gázlövedék, s sok olasz katona gázmaszk hiányában pusztult el. Az Antant I. világháborús gázálarcairól írás: http://gasmasklexikon.com/Page/USA-Mil-Infantrie.htm
iii„Church parade”, a brit hadseregben 1951-ben megszüntetett vallásos szertartás, mely során a tábori lelkészek buzdították és lelki vigaszt nyújtottak a katonák számára.
iv A kihagyott részeken személyi változásokról esik szó.
vTelepülés Franciaországban Pas-de-Calais megyében. A Y & L 9-es zászlóalja korábban Flandriában került harcba.
viDSO – Distinguised Service Order, azaz Kiváló Szolgálatért Érdemrend. MC – Military Cross, azaz Hadikereszt. Mindkettőt kifejezetten harctéren szerzett érdemekért adják.
viiA naplóban hibásan Vintimille.
viiiNyilván elsősorban az olasz lakosságra vonatkozik.
ixA 9. zászlóalj a 23. hadosztály része volt, mely divíziót teljes egészében Olaszországba vezényelték Flandriából a Caporettói áttörést követően. A 23. hadosztályt négy gyalogdandár és közvetlenek alkották. A York és Lancaster ezred 9. zászlóalja a 8-kal együtt a 70. dandár kötelékében szolgált.
xNem tudtam azonosítani, valahol Mantova és Nogara között lehet.
xiA naplóban Nigara.
xiiA naplóban Lenago.
xiiiA zászlóalj hadinaplójában Pont du Barbarano szerepel, ami minden bizonnyal megfelel Barbarano Vicentinonak.
xivA hely Vicenza környékére lokalizálható.
xvEgy sziget lehet a Brenta folyónál Carturo község közelében.
xviNem tudtam azonosítani.
xviiLásd eggyel feljebb... Valahol Castelfranco Venetotól északkeletre lehet.
xviiiTelepülés a Montelló-hegy délnyugati csücskétől 8 km-re délnyugatra.
xixA 23. brit hadosztály azon dandára, melyhez a Y & L Regiment 9. zászlóalja is tartozott.
xxA zászlóalj tehát a Piave folyónál fekvő, 1918 nyarán híressé vált csatateréhez közel érkezett, mint tartalék.
xxiTelepülés a Piave folyó déli partjához közel, a Montelló hegy tövében.
xxiiA brit gyalogzászlóaljak 4 századból álltak, amelyeket „A”-tól „D”-ig kaptak rendszerint „számozást”.

xxiiiA KOYLI a King's Own Yorkshire Light Infantry rövidítése, azaz a Király saját yorkshire-i könnyű ezredének 8. zászlóaljáról van szó, amely szintén a 70. dandár állományába tartozott. Valószínűleg itt esett el az első brit katona ezen a fronton, William Hetherington. Lásd: http://www.ossett.net/WW1/William_Hetherington.html

Nincsenek megjegyzések: