2011. október 30., vasárnap

Cseng Ho "kincses-hajói"


A 15. század hajnalán Kína volt a világ vitathatatlanul legerősebb országa, hadserege a legmodernebb fegyverekkel rendelkezett, nagyságának közelébe senki más nem ért. Míg Anglia pár ezer fős hadseregekkel vívja a Száz éves háborút a francia lovagság néhány tízezres hadai ellen, a keleti császárság haderejét százezrekben mérte. A flotta tekintetében sincs ez másként, Velence a Földközi-tenger ura néhány száz gályával rendelkezik, kína a feljegyzések szerint több ezerrel, és hát a hajók nagysága tekintetében is volt különbség. Kína óriási felfedezőutakra fordította erejét, melynek során Cseng Ho admirális eljutott Afrikáig, ahonnan császárának egzotikus cikkeket, többek között zsiráfot hozott.

1. Kínai rajz a császárnak ajándékba hazahozott zsiráfról.

A flotta fő erejét az úgynevezett „Kincses-hajók” alkották. A kincses-hajók méretei nehezen meghatározható, aminek oka a korabeli források hiánya. A ránk maradt kínai leírások későbbiek, úgy 150-200 évvel a flotta útjait követően maradtak ránk. Igaz, a kínai történetírás rendkívül precízen dolgozott, rendszerint egy az egyben átvették a történetírók a korábbi írásokat. Másik probléma a megadott leírások mértékegységeivel van, hiszen mint a középkori mértékegységek általában, nem jelentik mindig mindenhol ugyanazt és meglehetősen tág határok között mozog az átszámításuk mai mértékegységekre. 

2. Cseng Ho hajója és mellette Kolumbusz Kristóf legnagyobb karavellája, a Santa Maria...

A modern írok a gigantomániától hajtva rendszerint a legnagyobb számításba vehető adatokkal dolgoznak, így jönnek ki a "kincses-hajók"a-ra a 130-140 méter hosszúságú és 50-60 méter szélességű elképesztő adatok[1]. Hozzáteszem, egyáltalán nem lehetetlen, hogy ez igaz, de nem ez a legvalószínűbb. Valóban készültek a történelem folyamán ilyen hosszúságú fahajók,[2] így elvileg ezt kizárni nem szabad. Mások azonban ennek nagyjából a felével számolnak.[3]

3. A "kincses-hajó" modern rekonstrukciós rajza.[4]

Ha azt nem is szabad elfogadni kételkedés nélkül, amit a középkori kútfők leírtak, a hajók óriási volta nem kérdőjelezhető meg, ráadásul sorozatban készültek más óriáshajókkal ellentétben, hiszen Cseng Ho flottájában 62 volt belőle. Előkerültek a Nankinghoz közeli Longjiang óriási szárazdokkjai (amelyek ma vízben állnak), ahol a hajók készültek, sőt van középkori térképünk is a hajógyárról (nem túlzás így nevezni, elképesztő komplexum volt).

4. Longjiang hajóépítő műhelyeinek 1553-ban megjelent rajza. A kép jobb oldalán az adminisztratív épületeket, a bal oldalán a hajóépítő dokkokat figyelhetjük meg.[5]

5. A hajóépítő dokkok ma.

A 2003-2004 közötti ásatások rengeteg újdonsággal gyarapították a kínai hajóépítésről alkotott ismereteinket. A modern kutatók úgy vélik, hogy a legnagyobb ezen dokkokban készült hajó 75 méter hosszú lehetett.[6] A „kincses-hajók” a leírások és későbbi ábrázolások szerint kilenc árbocos monstrumok voltak, valószínűleg 4-500 fős legénységgel. Az egész flotta, amely 300 hajóból állt, 28 ezer főre tehető. Nehéz megállapítani a 62 nagy hajó feladatát, mert méretük alapján lassú mozgásra lehettek csak képesek, ütközetekben való gyors manőverezésre aligha. Mindemellett egyes írások szerint a hajókat komoly tüzérséggel, 28-28 ágyúval fegyverezték fel. Azt is tudjuk, hogy ütközetekben is volt része Cseng Ho hajóinak, kalózflottákat számoltak fel és nemzetközi viszályokat csillapítottak le pusztán az irdatlan armada megjelenésével.

6. A hatalmas flotta nyugatra tart Afrika felé

Ugyanakkor a flotta feladata elsősorban kereskedelmi és diplomáciai ténykedés volt. A kínai kormány komolyan vette a régészetet, ma már a szárazdokkoknál egy múzeum őrzi az egykori dicsőséget, sőt felépítettek egyet a „kincses-hajókból” is, mégha csak szerény 63 méteres példányt is.

7. A Nankingban felépített replika a szárazdokkoknál.

A magukkal vitt gazdagságot jelzi az a kétségtelenül hiteles háromnyelvű kőre vésett felirat, amelyet 1911-ben fedeztek fel Sri Lankán és amely ma a Colomboi Nemzeti Múzeumban található. A felirat szerint Cseng Ho a következő tárgyakat adományozta a az egyik Buddha szentélynek[7]:

„1000 arany,
5000 ezüst,
50 tekercs hímzett selyem, különféle színekben,
50 tekercs selyemszövet, különféle színekben
4 pár gyöngyökkel ékesített zászló, tarka selyemből, arannyal hímezve
2 pár ugyanebből, vörös (selyemből)
1 pár ugyanebből, sárga
1 pár ugyanebből, fekete
5 pár antik sárgaréz tömjénfüstölő
5 pár antik sárgaréz virágváza, lakkozva, aranyozva, arany lábakkal
5 sárgaréz lámpa (kandelláber?), lakkozva, aranyozva, arany lábakkal
5 füstölőedény, tűzvörös, aranyozva, lakkozva, arany lábakkal,
6 pár arany lótuszvirág
2500 adag illatos olaj
10 pár viaszgyertya
10 rúd illatos tömjén.”

Alább egy német nyelvű dokumentumfilm látható Cseng Ho flottájáról.

[1] A Ming császárok történetét megíró Ming Shih-lu adatai alapján a kincses-hajók 440 láb hosszúak és 180 láb szélesek voltak. Más kérdés, mekkorának vesszük az 1 kínai lábat a korban, bár rendszerint 30-33 centiméterrel szokás számolni. Ez esetben jönnek ki a fentebbi adatok.
[2] A híres HMS Victory ugyan „csak” 69 méter hosszú és 16 méter széles, de készültek sokkal nagyobb hajók: Athenaios, a Kr.u. 2-3. század fordulóján élt író ránk hagyta Ptolemaios Philopator hajójának, a Thalamegosnak leírását, amely eszerint 115 méter hosszú volt: http://www.attalus.org/old/athenaeus5b.html
A modern korban is készültek faóriások: az Appomatox 97 méteres volt, a Pretoria 103, a 140 méter hosszú Wyomingról nem is beszélve
[3] Xin Yuanou: Guanyu Zheng He baochuan chidu de jishu fenxi (A Technical Analysis of the Size of Zheng He's Ships). Shanghai 2002, p.8
[4] Needham: Science and civilisation in China. IV. p. 510.
[5] Uo. p. 480.
[6] Church: Twon Ming Dinasty shipyard in Nanjing and their infrastucture. In: Shipwreck Asia. p. 38









2011. október 24., hétfő

20 vers

Íme, komoly kutatómunkával összeszedtem húsz versikét az elmúlt évekből. Minthogy rendszertelen ember vagyok, ide-oda irkálok fel jegyzeteket és nagyon ritka az ihlet tartós belém költözése, ezért nehéz ügy bármit is begépelni. Egyfelől, szinte minden versikének 2-3 változata található meg sajtpapírokon vagy szanaszét szórt fecniken. Másfelől ezeket sem egy helyre teszem, hanem különböző csoportokba csoportosítom őket, hogy aztán végleg elkallódjanak vagy kidobódjanak egy-egy esedékes rakodás során. Ám most erőt vettem magamon és íme egy bokor csokréta vagy egy csokor bokréta belőlük:


Önkéntes emigráció

Egy barátom ismét távozik,
Elhagyva hazáját, új otthont keres,
- Tízezrek távoztak eddig már -,
Mert csak nyugaton lehet sikeres.

Nincs háború, nem üldözi senki,
Csak az élete sivár és száraz ott,
mi otthona, és nagyobb úr a jenki,
Mint aki onnan származott.

Orosz tankok nem kergetik innen,
de száműzi a magyarnak fiát
egy nagyobb úr a kényszer,
és szolgálunk egy szörnyű maffiát.

                                               (2007)



Tisztítótűz

Erőm kevés legyőzni a rosszat,
De ahhoz sok, hogy ne tudjam a jót;
Így nézhetem az elúszó hajót,
S állhatok a mólón naphosszat.

Hátamat a pokol hője perzseli,
S szememet a Mennyország vakítja;
Dávid vagyok, de nincs nálam parittya,
Bármit teszek az idő úgyis elnyeli.

Literszámra vedelem a vodkát,
Míg prédikálok desztillált vizet;
És én leszek aki majd megfizet,
S nem azok, kik forgalomba hozták.
                                              
                                               (2010)

Visszaszámlálás

Sarkam után már a kígyó kapdos,
Izmaimba ezer kobra mar,
S hogy vajon lesz-e olyan harcos,
ki eltapossa, megtudom hamar.

Tarkómon ott az idő pisztolya,
Elsülhet, de arcom meg se rezdül,
Futni nem fogok, úgysincsen hova.
Még sok rosszon megyek majd keresztül.

Egyszer csatára hív majd a trombitás!
Ma vagy holnap? Alapjában mindegy.
Csak készen álljak, hisz az nem vitás
Aki ember, hamarosan mind megy.

                                               (2010)
                                                          
Nemhabostorta

Az életem nem francia krémtorta,
A lány, aki szeret rém ronda,
S minden perc vele tébolyda.
Menekülnék is Thébába,
De az emberrel fut a rémálma
És térjünk vissza a témába:
Talán ha körbenéznék Mexikón…
Ám nekem inkább kell egy lexikon,
Mint egy hárpia, habár egy szexikon.

                                               (2007k)

Őszi hajnal

Tarka csuklyát dobott ránk az ősz,
Csütörtökön sírba szállt a nyár,
Könnyezik az ég, úgy mint majd anyád,
Ha megelőzve őt, végső ágyba dőlsz.

Fakócitrom pislog ránk a Nap,
Ha fátyla mögül néha ránk kacsint,
Felhörpint pár pohárka dzsint,
és felhői már függönyt rántanak.

Sáfránylombokba karmazsin harap,
Szivárványba botlik a szürke hajnal
Míg szemez az álmos útra kelő haddal.

Minden reggel egy ócska színdarab,
Pocsék műsor, megunt jelmezek.
Ám a porondra ismét felmegyek.

                                               (2011)

Mintamaca

Ajka csókja toxinos,
A sminkje tök színes,
Körmén a lakk tűzpiros,
Alakja top tízes.
Szolárium barnára marta
Teste minden porcikáját,
Minden jól is állna rajta,
De akár egy harci gályát
Viharban a bősz szelek,
Úgy riszálja nagy farát
S imbolyogva közeleg,
Jelezve már az agy halálát.

Arca szinte színtelen,
Púder tonnaszám,
Hiába minden intelem
Csak jártatom a szám.
Csillámporban fürdött este
- egy asztrológus is felkereste –
De nem rajongott érte úgy,
Mint ki látta tomporát,
Mit műértő sebészkezek
Reszeltek, így most korát
Elhazudja, oly szép kerek.

                                   (2011)

Hétfő

Szép éjszakámba rút hajnal köszönt,
Puha ágyban tört reám a Nap,
Rosszabb ez mintha tőrt rántanak.
Úgy vártam a reggelt, akár egy vízözönt.

Szemhéjam vasmacska, az éjbe visszahúz.
Felkelni? Felülni sincsen még erőm.
Ó Hétfő! Bitang hóhér! Lincselőm!
Rám veted magad akár egy ölni kész hiúz.

A péntek még ködhomályba vész,
Ily korán csak egy kávé a láthatár,
Visítanál, mint egy gyomron vert sakál,
De jófiúként már munkába mész.

                                               (2011)

Modern diktátorok, avagy
mikor két bluetooth-t vettem

Egykor Caesart öltek a Brutuszok,
Ma meg engem a Bluetooth-ok,
Mert egyik sem üzemel,
Égetem a tűzön el,
Vesszenek, vagy én elpusztulok!

                                               (2009)

Angol dolgozat

A dolgozat bő lére eresztve,
Én meg mint disznó a böllérre eresztve
Futkosok körbe-körbe, látva a kést,
Csak vigyék be gyorsan a végső döfést!

                                               (2011)

Kínok ösvényén

Lángol a város, lángol a hegy,
Lángol az út, amerre megyek.
Ördög a társam, s ördögi tett
Lucifertől, hogy e tájra vetett.

Rossz a jelen és rossz a jövő
Rossz velem minden szembejövő.
Puszta az éden és pusztul a hit,
Szürcsölöm vérem tengereit.

                                               (2011)

Sellő

Életünk úgy suhan tova,
Mint kósza szél a tenger felszínén.
Apró hullámokat vet, de szirén
Ezt nem énekli meg nekünk soha.

                                               (2011)

Nyalogató

Akár a kaméleonnak, oly hosszú a nyelved,
És színed is pont úgy változik.
Seggnyalásban olimpiát nyerhetsz,
E műfajban sosem leszel második.

                                               (2011)

Békaszerelem

Nem meseként ért véget kalandod,
Ölelted-csókoltad pénzen vett varangyod.
Azt hitted, tán átváltozni képes?
K*rvának jó vagy, hercegnőnek rémes.

                                               (2011)

Évek

Körülöttem elfogyott az élet
És arcomba már a kor tapos.
Lábam alól kirúgnám a széket,
De az idő néha olyan szép napos.

Egyébként sincs szükség sietni,
Isten megvár és a túlvilág,
Lehet csak szintén ilyesmi,
Vagy ott a rózsa is rút virág.

                                               (2011)

Mordor és a végzet kusza busza

A Gyűrűk urában nincsen annyi ork,
Mint amennyi reggel a buszon,
Pedig hát Győr nem egy New York,
Mégis, akár a tüske kaktuszon.

Ajkán a dal magár vall:
„Úgy beb*sznék egy Bigmac menüt!”
Hát én is neked! – gondoltam hamar
Egy jobbhorgot, ami talán helyreüt.

                                               (2011)

Koktél

Ruhád kék, mint a kuraszó
Nem jön belőled egy k*rva szó.
Egy csepp részegítő vodka,
A lehelleted ilyen drága Jutka.
Némi cukorszirup, keserűség ellen,
Mert hát nem vagy erős mellben,
S díszítésként, mert bíz szükséges:
Egy kilónyi smink, ez vagy édes.

                                               (2009)

Demokrácica

Köztársaságot akartak a nagyok,
De életben hagyták Caesar két fiát:
Egyik neve „kapcsolat”, a  másiké: „vagyon”
Ez élteti még a komcsi maffiát.

Aztán a császárból átvedlett aedilisek
Uralkodnak rajtunk és lesznek konzulok,
A nép meg hallgat, sőt a dilisek
Még tapsolnak is, bár nyakukon hurok.

Kineveztek persze új cenzorokat,
Akik megmondják, ki a derék polgár,
És minden tettükre büszkén bólogat,
A sok bértollnok, mint Aczél meg a Bolgár.

                                               (2007)

Ősz

Tarka levél pörögve
Hull az ágról, örökre
Lent marad; fel sose száll,
Akárcsak mi, rózsaszál.

                                   (2009)

Holdfogyatkozás

A remény elfogyott,
mint ma éjjel a Hold.
A vándor elillant,
A vendég elpakolt.
Vörös paca lett
A kósza égitest,
Rubin drágakő,
Mit Isten újrafest.
                       
                        (2011)

Limerick Spártából

Köszönt egy nagydarab helóta.
A szemtelen azt mondta: „helóka!”
Nevettem, mint lakóni,
Tudtam meg fog lakolni.
Hatfelé vágtam már azóta.

                       (2011)

2011. október 13., csütörtök

Mátyás király és a gazdaság

Az emberek jelentős része ma abban a tudatban él, hogy a gazdaság az valami szörnyen bonyolult  dolog, melynek irányításához ilyen-olyan szakemberek, szakértők, kutatók, menedzserek és más ilyenfajta lények szükségeltetnek, holott ez nincsen így. Alapvetően a gazdaság egy egyszerű dolog lenne, ha szántszándékkal nem tennék érthetetlenné, hogy aztán kibabrálhassanak velünk. A középkori Magyarországon még tudhattak valamit, mert az alább olvasható oklevél, amelyet Mátyás király adott ki, megmutatja, hogy egyszerű józan logikával mennyivel többet lehet elérni, mint a sok humbuggal, amit ma sugall a televízió. Nincsenek benne tőzsdei mahinációk, alapkamatok, THM-ek, évmilliók alatt is visszafizethetetlen kölcsönök, államcsőd és más nyalánkságok, csak a középkori világos és kristálytiszta egyszerűség. Mátyás nem kérdezte, hogy megteheti-e amit tesz, nem nézte liberális-e, sem azt, hogy kinek a bizniszét sérti, csak azt, hogy jó-e. Azt akarta, hogy Jó legyen neki (=ország), a helyi lakosoknak, a bányatulajdonosoknak és rossz legyen az emberek gyengeségéből hasznot húzóknak. Nincs ombudsman, sem emberi jogok ilyen-olyan biztosa, nincs évekig tartó perlekedés. A király ezt mondta, így döntött, slusszpassz. Ezt hívják úgy, hogy hatékonyság és működő ország... 




"Mátyás király levele Selmec város tanácsához[1]
1481. március 29.

Mi, Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország, Csehország, stb. királya, kegyes üdvözletünket küldjük híveinknek, Selmec város körültekintő bírájának, esküdtjeinek, valamint többi polgárainak és népének, akik tudomást szereznek e levelünkről.
Nagymértékben nemtetszésünkre szolgált, amidőn tudomásunkra jutott, hogy sokan vannak közöttetek, akiknek kizárólagos kenyérkereseti forrását a borkimérés jelenti, a bányászok pedig, akiknek a bányában kellene dolgozniuk, igen gyakran elhanyagolják munkájukat, és ellepik a kocsmákat; emiatt azután azok a jövedelmeink, melyek e bányákból szoktak befolyni, alaposan megcsappannak, azok a bányatulajdonosok pedig, akik e bányákat üzemeltetik, igen súlyos károkat szenvednek, s ha orvoslatról nem gondoskodunk, lehetséges, hogy a jövőben csak súlyosbodnak veszteségeik.
Hogy tehát ez akadályozó körülmények miatt el ne hanyagolódjék a bányaművelés, hanem inkább mindenki készségesebben és szívesebben foglalkozzék e tevékenységgel – elhatároztuk, hogy rendelkezést bocsátunk ki, és e rendeletünket jelen oklevelünkben ki is hirdetjük, miszerint a jövőben senki e városunkban lakozó emberek közül ne merészeljen bormérést, illetőleg nyilvános kocsmát tartani, csak abban az esetben, ha bányát is üzemeltet [ércelőkészítő, kőzúzó] malmokkal és kohókkal, vagyis olvasztókkal egyetemben. Hogy pedig anyagi szükségből senki ne kényszerüljön visszalépni a bányaműveléstől, ezért lehetőséget adunk arra, hogy ahányan csak akarnak, alakítsanak egyletet bányák nyitására és művelésére, és közös jövedelemmel mérhessenek bort is. Azokat viszont, akik vonakodnak a bányaműveléstől, királyi rendelettel tiltjuk el a borméréstől meg a kocsmahaszontól; egyúttal teljhatalmat adunk időlegesen kinevezett bányaispánjainknak, és jelen oklevelünkkel a legszigorúbban meg is parancsoljuk nékik, hogy mindazoknak összes javait és jószágait, akik bánya üzemeltetése nélkül kizárólagosan bormérésből nyerik tinálatok a jövedelmüket, foglalják le felségünk részére, levelünk jogerejénél és hitelénél fogva.
Kelt Regedén… Laetare vasárnap előtti csütörtökön, magyarországi uralmunknak huszonnegyedik és a csehországinak tizenkettedik évében."







[1] IN.: Magyar humanisták levelei. XV-XVI. Bp.: Gondolat, p. 272-273, Eredeti latin nyelven: Teleki: Hunyadiak kora, XII. k. Nr. DCLXIII.



2011. október 11., kedd

Könyvtári élet

Most, hogy a csütörtökkel együtt a az utolsó nyári nap is a múlt ködébe zuhant és az ősz ránk vetette tarka esőkabátját, ideje ismét visszatérni a blogomhoz, amelytől elragadtak az elmúlt hetek eseményei. Egyfelől lement a mese hét, márpedig szeptember utolsó hetének ez komoly programsorozata volt. Még a Revita TV is kivonult a szeptember 30-i meserétesre, melynek következtében Feliciánunk már-már médiasztárrá avanzsált:



Voltunk aztán a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár könyvtárhasználati versenyén, ahol 4 fős csapatunk (, Karczag Annamária, Kincses Dóri, Wurm Fruzsi és Nagy Peti összetételben) holtversenyben a III. helyezést szereztél meg, ami igencsak dicséretes (fotók: itt). Egy kis jelenetet is elő kellett adniuk, hogyan képzelik el a jövő könyvtárát, ennek szövegkönyvét hamarosan ide csatolom, egész jól sikerült. Annamari nagyon hiteles robot volt... Gratula nekik!

Aztán előadást is tartottam Spártáról, úgy huszonöten lehettünk, talán nem sikerült túl rosszul. A lakón katonaállamról nem könnyű mindössze 70-75 percben beszélni, fájt kihagyni minden jó történetet (csak 55 anekdotát csemegéztem ki Plutarkhosztól, ami a spártaiakról szól). Fotóalbum: itt!
A legközelebbi előadás november közepén lesz és ókori varázslásról és mágiáról lesz szó, eredeti egyiptomi varázsreceptekkel és római átoktáblaszövegek... 

Dolgozunk az iskolaújság legújabb számán, melyhez továbbra is várunk ötleteket saját írásokat, verseket! Reményeink szerint idén több új rovattal is gazdagodunk, az évi 200 Forintos ár pedig több, mint jutányos. Úgyhogy nyomás megrendelni! 

A könyvtár új könyveket vett és még folyamatosan vesz is, úgy vélem nagyon jó kis köteteket szereztünk meg, lesz mit olvasni annak, akinek igénye van rá. Legújabb könyveink listája kis ismertetőkkel, olvasható: itt!