2015. január 2., péntek

Egy napló a szerb frontról, 1914 - 4. rész

 Új év, de a téma még a régi. Szerb fronton szolgáló naplóírónknak 1914. októberben sem volt könnyű dolga. Ugyan őrmesterré lesz, de a dandárnál  betöltött ordonáncságát fel kell váltania az első vonal kényelmetlenségeivel, ahol részt kell vennie az osztrák-magyar erők október végén - november elején meginduló újabb nagy támadásában.

„[1914. október]

1. [csütörtök] Tegnap közelebbről ismerkedtem meg Forgáccsal.[1] Nagyszerű ember. Ma sorshúzás útján Ulbrich átment a századhoz. A szárnyak ma támadtak, s lefelé kanyarodtak. Mi, mint a közép, helyben maradtunk.[2] Éjjel a Baon.-hoz kellett mennünk.

2. [péntek] Most írják az előléptetésünket őrmesterekké. Csak ne kellene elmennünk innen a csapathoz. Rettenetes lenne éjjel kinn aludni a hidegben. Ma este jött meg ca. 230 rekruta. Szegények legtöbbje önként jelentkező. Ha tudták volna, hogy milyen itt az élet, nem jelentkeztek volna. Még eddig ordonáncok vagyunk.

3. [szombat] Reggel jó meleg s könnyű takarókat kaptunk. Ajándék, amint mondják. A nap a régi módon telt el. Parancs jött a téli szállás előkészítésére, majd megint parancs az előrenyomulásra.[3]

4. [vasárnap] Azt hiszem, ma előnyomulás lesz. Sok vérbe fog kerülni. A szerbek erősen állanak előttünk árkokban, a terrain [=terep] is kedvezőtlen. Ma kell bevonulnunk a századokhoz. Kellemetlen lesz a hidegben kinn aludni. Isten így intézi, nyugodjunk bele.[4] Még egyszer jó gulyást ettem, a Stabsküchénél [=parancsnoksági konyha], ki tudja, mikor eszem még egyszer. Azután összepakoltam. Osmannál lejelentkeztünk s elmentünk. Szomorúan mentünk el. Sokkal kényelmesebb életünk volt ott.  Menetközben hallottuk a csapataink salvéit [=díszsortűz], amelyet felső parancsra adtak le, s énekelték a nemzeti himnuszt a király nevenapja alkalmával. A szerbek is feleltek rá golyókkal, s egy ideig a házak mellett kellett maradnunk. Kiérve [az egységéhez] jelentkeztem hadnagyomnál /Rössler/. A mi századunk és a 12. van egész elől. Emiatt Deckungjaink [=fedezékeink] nem tökéletesek. Deszkákat messziről kell hozni, s most ásták az ellenségtől 400+-re [=lépésre]. Az egyikben kaptam helyet. Lefeküdtem, nyomorúságos fekvőhelyem van.

Osztrák-magyar katonák fedezéke, Deckungja
(www.europeana1914-1918.eu)
5. [hétfő] Éjjel többször fenn voltam, a lábamat nem lehetett tökéletesen kinyújtanom. Reggel felé meg esni kezdett az eső, s a tetőn átszivárgó cseppek ébresztettek fel. Hamar földet dobtunk rá, s nagyjában megszüntettük. Az eső a legkellemetlenebb az ilyen Deckungokban. Más Baon.-ok egész házakat építettek, ilyenekben el lehet élni. Ha soká tart, megbolondulunk itten. Az eső a legkellemetlenebb. A föld meg sáros és ragadós. A plakátoknak hatása volt. Ugyanis szerb nyelvű plakátokat függesztettünk fel a kukoricára, s nyilvánítjuk, hogy a szerb szökevények tőlünk meg nem öletnek.[5] Az ezrednél voltam, mikor 10 percen belül 11-et láttam jönni. Elég jól néznek ki.

6. [kedd] Keveset aludtam. Nem tudom, miért. Hideg is volt. Délben bementem a Brigádhoz, s ott a huszárokkal – Szabadkáról valók -,[6] jó gulyást kaptam. Enni elég jól kapunk. Este 8 óra felé a 38-asok egy látszólagos támadást intéztek.[7] Nagy lövöldözés volt. A szerbek erősen viszonozták tüzelésünket. Elég sokáig tartott. Egypár gránát a közelben csapódott le, s a mi tüzérségünk golyóinak szelét is éreztük, amennyiben nagyon közel lőtt előttünk. Azután szünet állott be. Majd az előbbi még egyszer ismétlődött, míg végre csend állott be, amely állandóan meg is maradt, s schwarmléniánk [=rajvonal] az őröket kivéve nemsokára elaludt.

7. [szerda] Semmi különös nem történt. Egypárszor benn voltunk a faluban [=még mindig Pricinovic]. Nem tudok nyugodtan lenni a Deckungban. Szűk nekem. Szeretek ide-oda mászkálni.

8. [csütörtök] Délelőtt a huszárokkal beszélgettem. Egy értelmes, Amerikát is megjárt huszárral beszélgettem. Dé felé megjött a hír, hogy az ezredünket felváltják.[8] Ami tényleg be is következett. Drenovacba ment innen. Az új csapatot én vezettem ki a Deckungjainkba. De ez csak éjjel történt meg. Addig beszélgettem a tisztekkel. Aradról valók.[9] Este 10 óra felé azután kiment a század. A Deckungokban összeszorulva feküdtünk egy jövevénnyel. Hajnalban azután mi visszamentünk. Kissé álldogáltunk az úton Sevaricban [helyesen: Sevarice],[10] azután elindultunk, s circa 2 óra alatt Drenovacba értünk.

9. [péntek] Eléggé tűrhető házban kaptunk helyet. A hadnaggyal vagyunk egy házban. Azt hiszem, jobb lesz a helyzet, jobban eszünk. Kíváncsi vagyok, meddig maradunk itten.

10. [szombat] Egész nap esett az eső. Először ettem a tiszti menázsiból, kitűnő sültet s krumplit.[11] Délután összegyűlt a század beosztás céljából. Szomorú látvány volt, amint az első zugból, ahová én is be voltam osztva, 12 ember fölállott. A maradék circa 80 emberből. Rettenetes. A beosztás után zugonként 25-26 ember. Átvettem a 3. zug vezényletét. Estefelé kártyáztunk, s kitűnő grogot ittunk. Fahnrich [=zászlós] Fritsche testvére volt vizitben nálunk. Megható dolog, két testvér a háborúban, s látják egymást. Szegény szülők. 9 óra fel lefeküdtünk.

11. [vasárnap] Semmittevésben tellett el a nap. Egész nap és éjjel szakadatlanul esett az eső. A túlfűtött szobában újságokat olvasunk. Ebéd után kissé aludtunk. Estefelé megint kártyáztunk. A tiszti menázsit esszük, így koszt dolgában jól vagyunk, csak tésztafélét nem kapunk. Különböző híreket hallottunk.

12. [hétfő] Semmi újabb nem történt, a szokott módon telt el a nap. A honi Rumbold megjött, s sok jó dolgot hozott magával. Circa 10 Koronáért vettem mindenfélét.

13. [kedd] A nap, mint a többi telt el. Különböző híreket hallunk és olvasunk. Antwerpen eleste[12] nagy előny. Remélhetőleg Karácsonyig végzünk, s a döntő ütközetek hamar meglesznek. Este jól kártyáztunk. Rumot, szilvóriumot, konyakot iszunk.

14. [szerda] Semmi új. Még itt vagyunk. Délután lovagoltam egy kis lovon. A század Munitionstragtier-ja [lőszerszállító állatja]. Este nagy ágyúzás volt hallható. Kártyáztunk.

15. [csütörtök] Gyönyörű időre ébredtem fel. Fél 9-ig aludtam. Lehrer írt, Szarajevóban van. Jó svindli. Ma egy új Fahnrich jött a századhoz. Már több lesz a kommandáns, mint a legénység. Lovagolok nagyban.

16. [péntek] Délelőtt gyakorlatoztunk. Egészen elszokott az ember. Nevetséges is volt. Ott hallottuk, hogy Marschbereitnek [=menetkésznek] kell lenni. Vége a kényelmes életnek. Vajon hova megyünk megint? Az idő szép és meleg.

17. [szombat] Gyakorlatoztunk délelőtt. Lovagolunk s eszünk. Az a napi foglalkozás. Szép idő van.

18. [vasárnap] Egész éjjel dörögtek az ágyúk. Reggel 9-kor tábori mise volt. Rendkívül szép dolog volt. Egy magaslaton az oltár, távolból hallatszott az ágyúdörej, mely, mint egy harmónium, orgonakíséret volt. A téli égbolt a melegen sütő nappal csak még fenségesebbé tették a misét. Parancsvétel után nemsokára ebédeltünk. Délután kissé lovagoltunk. Bort vettünk. Fél litert ittam. Aztán énekeltünk hazafias és más dalokat, beszélgetés folyt a népvándorlásról, nyelvbeli sajátosságokról, stb. Az ágyúk megszólaltak, nagyban dörögtek az újonnan jött nehéz ütegek.[13] 

19. [hétfő] Semmi új.

Katonasír a szerb fronton
(www.europeana1914-1918.eu)

20. [kedd] Gyakorlatoztunk. Este próbalarm [=próbariadó] volt. A generális is kinn volt. Az eső lassan esett egész éjjel.

21. [szerda] A Deckungokat ássuk tovább, s farkasvermeket is.[14]

22. [csütörtök] A délelőtti Baon. Gyakorlat az eső miatt elmaradt. Sok új csapat ment itt át. Az élet itt nagyon unalmas. Nagyon valószínű, hogy Schreck visszajön. Nem kellemes.

23. [péntek] Délelőtt nagy gyakorlat volt. Közelben a 42-es zene[kar] gyakorolt. Mi a lövészárokban állunk, s a zenét hallgatjuk. Micsoda kontraszt. A szép nótákat játssza a zene[kar], s mi a földbe beásva állunk.

24. [szombat] Nevezetes nap. Schreck jött vissza, nem nagy örömömre. A tiszti menázsitól mindjárt el is estem. Kellemetlen. Mindnyájunkon nagyon nyomott a hangulat. Egy szobában vagyunk mindnyájan. Nem cselekedhetünk, s nem beszélhetünk szabadon. Az a kis szabadság, ami ebben a nyomorúságos helyzetben adódik, eltörpült. Örökös hapták, mert ezt kívánja. Most megint ehetem a levest. Remélem nem fog sokáig tartani. Majd csak előremegyünk, s … vagy-vagy. Mint sebesült, vagy mint halott. Rettenetes a helyzet így.

25. [vasárnap] Ismét volt misénk a szép őszi napon. Délután a jött újoncokat osztottuk be. Fahnrich Podvinetz, egy zsidó is hozzánk lett beosztva. Azután a századossal sétálni voltunk. A katonazene játszott a misénél délelőtt, s délután is. Most igyekszem korán lefeküdni.

26. [hétfő] Délelőtt gyakorlatoztunk. Sch[reck]. Nem volt künn. Délután a rajonokban [rajokban?] dolgoztak.   

27. [kedd] Ködös idő volt. Kinn gyakorlatoztunk. Délután egy gémeskutat ültettünk át. Kitűnő vicclapokat láttam. Janke kapta.

28. [szerda] Délelőtt gyakorlatozás. Délután egy hidat kell átjavítanunk.

29. [csütörtök] Semmi új. Próbalarm volt bemondva, de elmaradt. Délelőtt osztották ki 11-nek a vitézségi érmet. Katonazene.

30. [péntek] Délelőtt s délután gyakorlat. Estefelé marschbereitnek kellett lenni. Valamelyik nap előre megyünk. Este éneklünk.

31. [szombat] Reggel ¼ 8-kor alarm. A Szabácsba vezető úton a Száva mellett mentünk előre. Amint mondják, a szerbek elhagyták a Stellungjukat [=állásukat], s húzódnak vissza.[15] 10-kor megálltunk. Előttünk Szabács. Közvetlen a part mellett 2 monitor, ágyúzzák a várost. Hébe-hóba fegyverdörrenés. Ágyúzás. Divisionsreserve [=hadosztálytartalék] a mi ezredünk. Vajon hogy fog végződni? Abban az esetben, ha újra mienk Szabács, előremegyünk, vagy nem? Vagy megszálljuk a területet, Macsvát.[16] Az ágyúk dörögnek. Szerb gépfegyver zaj is hallatszik.”

A Leitha (a későbbi Lajta) monitor
(leitha.hu - http://leitha.hu/view.php?clabel=lajta_leitha_tortenete)


Felhasznált irodalom:

Doromby                                Doromby József: A volt cs. És kir. 38. gyalogezred története és emlékkönyve. Budapest, 1936. 

Galántai                                   Galántai József: Az I. világháború. Budapest, 2000.

Hajdu-Pollmann                       Hajdu Tibor-Pollmann Ferenc: A régi Magyarország utolsó háborúja 1914-1918. Budapest, 2014.

MEV                                       Magyarország az első világháborúban. Lexikon A-Zs. Főszerk.: Szijj Jolán. Budapest, 2000.

ÖULK I.                                 Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918. Wien, 1931.

A világháború IV.                     A világháború 1914-1918. IV. kötet. Budapest, 1929.

A világháború V.                      A világháború 1914-1918. V. kötet. Budapest, 1932.


Jegyzetek:
[1] Azonosítatlan személy.
[2] Október 1-től a Krauss-féle kombinált hadtest ismételt utasítást kapott a szerbek elleni támadás megújítására. Noha a hadtestparancsnok jelezte, hogy ennek semmi értelme (a 29. hadosztály eredeti 17 ezres állománya eddigre 6500 emberre esett le, tisztekből pedig krónikus hiány mutatkozott). A félszívvel végrehajtott kisebb akciók nem jártak komoly eredménnyel. Lásd: A világháború V. p. 230-236.
[3] Az ellentmondó parancsok talán a hadtestparancsnokság és a hadseregparancsnokság ellentétéről árulkodik, mivel ez utóbbi Krauss szándéka ellenére folyamatosan támadást parancsolt, míg utóbbi szerint erre egységei már képtelenek voltak. Ráadásul ekkoriban lőszerhiány is kezdett mutatkozni. Lásd: Uo..
[4] Aligha véletlen, hogy az őrmesteri kinevezés együtt járt az ordonáncok csapatokhoz való visszahelyezésével, különösen, mivel tudjuk, hogy tisztekből és tiszthelyettesekből már nagy hiány volt az élvonalban álló egységeknél. Hősünk parancsnokságon való szolgálata ezzel véget ért, ismét a harcmezőre került.
[5] Az I. világháború egyben nagy propagandaháború is volt (amelyet aztán a Központi hatalmak a mai napig hatóan elveszetett), melyben egyik fél sem riadt vissza a másik fél sározásától, barbárnak való lefestésétől.
[6] Talán a 4. honvéd huszárezredből lehettek, amelynek Szabadkán volt a toborzóközpontja.
[7] A XIII. Alfonz spanyol királyról elnevezett, békében Péterváradon állomásozó 38. „magyar ”k.u.k. gyalogezredről van szó, amely a szerb fronton maradó ½ 7. gyaloghadosztályhoz tartozott (14. dandár). Legénységét Kecskemét központtal toborozta, így szinte teljesen magyar nemzetiségű volt. Történetükről: Doromby József: A volt cs. és kir. 38. gyalogezred története és emlékkönyve. Budapest, 1936. Az emlékkönyv nem ír semmit erről az áltámadásról.
[8] Az 58. k.u.k. gyalogdandárt (benne a 94. gyalogezreddel) a 107. népfölkelő dandár váltotta fel állásaiban. Azonban a felváltott egységnek nem pihenést szántak, hanem az 5. hadsereg utasításainak megfelelően az egész 29. hadosztálynak a 14. dandárral (7. h.o.) együtt támadnia kellett egy másik frontszakaszon pár nap múlva. Az akció azonban belefulladt az esőbe és sárba, s nem sikerült eredményt elérnie.
[9] A magyar királyi 107. népfölkelő gyalogdandár mozgósítási központja Nagyvárad volt, parancsnoka a későbbi jeles hadtörténész, Bánlaky József vezérőrnagy. Az alakulat a Monarchia harmadvonalbeli seregtestei közé tartozott, messze nem volt egyenrangú kiképzettség és tisztek terén az 58. dandárral, amely békeidőben is fennállt. A dandárról, és parancsnokáról: http://nagyhaboru.blog.hu/2014/03/05/oroszlan_karddal_es_ludtollal Letöltve: 2015. január 2. 
[10] Sevarice, település Pricinovic és Drenovac között félúton.
[11] Őrmesterként naplóírónk nem kaphatott volna tiszti ellátmányt, később visszatérő szőrösszívű felettese meg is szünteti eme kiváltságot. Teljes joggal. Talán eddig azért kaphatott tiszti ellátmányt, mert ő vezette a zugot.
[12] A fontos belga város 1914. október 10-én került német kézre, kétheti ostrom után. Az ostromban jelentős szerepet játszott a németeknek kölcsönbe adott osztrák-magyar nehéztüzérségi mozsarak.
[13] A 29. hadosztálynak 2 tábori ágyús és 1 tábori tarackos üteget rendeltek alá az októberi harcok során.
[14] Krauss hadtestparancsnok október 10-én rendelte el, hogy a 29. hadosztály és a 14. gyalogdandár úgynevezett műszaki támadást hajtson végre a szerb állások ellen Drenovactól Szabács irányába. Ez azt jelentette, hogy cikk-cakk alakban közelítőárkokat ástak a katonák a szerb állások felé, így fedezve közelítsék meg azokat mintegy 100-200 lépésre, és onnan rohanják meg a szerbeket. Lásd: A világháború V., p. 236-238.; Doromby, p.51.
[15] Potiorek egységeinek október 27-től kezdve sikerült lassanként előrenyomulniuk (VIII. hadtest), mire a szerb erők megkezdték visszavonulásukat a térségben. A 14. dandárral és a 29. hadosztállyal szemben álló szerbek 31-én hagyták el állásaikat, visszavonulva Szabács irányába. Ugyanakkor a Szabács felé vonuló dandároknak később meg kellett küzdeniük a heves ellenállással, mert a várost nem ürítette ki az ellenség. Krauss a 29. hadosztálynak megparancsolta, hogy ha lehetséges, akkor harc nélkül foglalja el a várost. Lásd: Hajdu-Pollmann, p.87-89.; A világháború V., p. 249.
[16] Szerbül: Macva, a középkori magyar bánságból, Macsóból eredő nevén. Itt nem a ma meglévő szerb közigazgatási egységet kell rajta érteni, hanem a Drina-Száva háromszöget jelentő földrajzi térséget. 

Nincsenek megjegyzések: