2014. június 11., szerda

Nem csak a "Tél közeleg" - Magyar nemesi családok jelmondatai

Belep a munka (és a veríték a hőségtől), úgyhogy most csak egy rövid gyűjteményt teszek közzé. Sok Trónok haca rajongó van környezetemben, és hát egyre többüknek van valami ehhez kapcsolódó feliratú pólója is hozzá, így most arra gondoltam, hogy egy válogatást teszek a régi magyar nemesek jelmondataiból. Mert bizony, ilyen létezett, és a mai napig jó pár magyar kastély falán olvasható egykori tulajdonosaik jeligéje. Megjegyzem, az ilyen mottók igazából a XVII. századtól terjednek el, így a középkorra egyébként nem jellemző. A magyar jelmondatok latin eredetűek nagyrészt, valamint egyértelműen jelzik, hogy a magyar nemesek hívők, keresztények és hazafiak voltak. Íme:


Széchenyi, Nádasdy és Rákóczi család:
Si Deus pro nobis, quis contra nos = Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk!
Egyes feljegyzések szerint Bethlen Gábor fejedelem halálos ágyán, már írni nem tudván, szintén ezt a sort írta le utolsó erejével.

Esterházy:
Honore et virtute = Becsülettel és vitézséggel
Bizony, meg is tették, gondoljunk csak a Vezekényi csatára, ahol 1652. augusztus 25-én, ahol egyszerre négy Esterházy halt hősi halált a török elleni harcban.

Kálnoky:
Non est mortale, quod opto = Nem hal meg, aki bizakodik!

Andrássy:
Non videre, sed esse = Nem látszani, hanem lenni!
Jó lenne, ha a mai világ sok senkiházi, magát nagynak gondoló sztárocskája megfogadná ezt és lenni akarna valaki, nem látszani.

Zrínyi:
Sors bona, nihil aliud!  = Jó szerencse, semmi más”

Batthyány:
1. Fidelitate et fortitudine = Hűséggel és bátorsággal!
2. Quisque suae fortunae faber = Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa!
3. Viam meam persequor = Saját utamat járom!

Dessewffy:
Pro aris et focis = Az oltárért és tűzhelyért
Ez egyébként Cicerótól származik, és a haza és a vallás védelmét jelenti.

Rákóczi György jelmondata:
Non est currentis, neque volentis, sed miserentis Dei = Nem azé (a szerencse), aki fut, sem nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené!

Cseszneky:
Virtutem extendere factis = A vitézséget a tett jelzi!

Lackner:
Fiat voluntas tua = Legyen meg a te akaratod

Beleznay:
Pro Deo et Patria = Istenért és hazáért!

Karátsonyi:
Pietate, honore et perseverantia = Odaadással, tisztelettel és állhatatossággal!

Wattay:
Iuncta vis fortior = Egységben az erő!

Daniel:
Deus providebit = Isten gondoskodik

Károlyi:
Fide virtute famam quaere = Hűséggel, erénnyel hírnevet szerezni

Bogáthy:
Suum cuique = Mindenkinek a magáét (másként magyarítva: Mindenkinek azt ami jár!)

Kállay:
In asperis et prosperis = balsorsban és jósorsban (is)

Amadé család:
Amore et candore = Szeretettel és tisztán (vagy másként: Szeretettel és becsülettel)

Nemeskéri:
Viriliter aude = Merj férfiasan!

Csekonics:
Dona Dei dono = Isteni gondviselésre méltóNincsenek megjegyzések: