2014. április 4., péntek

Választási szlogenek az ókori Pompeii-ból

Most a választásokhoz oly közel, közreadom egy csaknem kétezer évvel ezelőtti választás „választási hirdetéseit”. Megdöbbentő milyen hasonlóság van szlogenekben, mentalitásban - mint úgy általában mindenben -, az ókori Római birodalom és a mai világ között. Van itt támogatói kör a jelöltek háta mögött, negatív kampány, minden, mi szem-szájnak s demokráciának ingere. Jó étvágyat!
Egy választási falfelirat Pompeiiből

Válaszd meg, mert… mert csak!

Pompeii városa tele van apró kis jelszavakkal, melyek választásra buzdították a római polgárokat. Némelyik a jelölt mellé magyarázatot is fűz, hogy miért is az illető a legalkalmasabb a feladatra, de a legtöbb egyszerűen csak megmondja, hogy kire is kell voksolni:

„Kérlek, válaszd Satriust quinquennalis[1]-szá!”
„Sabinus arra kér, Marcus Holconius-t válaszd aedilis[2]-szé!”
„Thalamus, az ő cliense[i][3], Publius Paquius Proculus-ra szavaz, hogy bírói jogkörű aedilis lehessen!”
„Cerarus szabados[4] kéri, [hogy] Publius Vedius Numm[ianus] legyen aedilis!”
„Julius Polübiosz kollégájára, Postumiusra szavaz […]”
„Mi, Quintus és Sextus Caecilius Iucundus, Ceius Secundust kérjük duumvir[5]-nek.”
„Euxinus arra kér Iustus-szal együtt, hogy Quintus Postumiust és Marcus Cerriniust válaszd aedilis-szé! Hinullus írta ezt.”
„Amarantus Pompeianus kéri, hogy válaszd Quintus Postumius Proculust aedilis-szé! Papilio [írta ezt].”
„Cn Helvius Sabinust a „szent ügyek” aedlis-ének!”
„Kellj fel, és szavazd meg Helvius Sabinust aedilis-nek!”
„Claudiust az ő pici drágasága támogatja, hogy duumvir legyen!”

A jelölt kedvező bemutatása

Kifinomultabbak azok a választási szövegek, amelyek elmondják, hogy miért méltó az adott illető a tisztségre. Rendszerint a jellemére apellálnak, mint megvesztegethetetlen, vagy becsületes. A klasszikus római erényeket itt lehetett felsorolni:

„Vesonius Primus kéri, hogy Gaius Gavius Rufust válasszátok duumvirré! Egy ember, aki a közérdeket szolgálja! Válasszátok meg, könyörgök!”
„Cn. Helvius Sabinust, a becsületes fiatal férfit aedilisnek!”
„Ha úgy véled, hogy a megvesztegethetetlenség fontos az életben, ez a férfi, Lucretius Fronto nagy tiszteletre méltó!”
„Gaius Cuspiust aedilisnek! Ha a dicsőség annak jár, aki szerényen él, akkor ezt a tisztséget ennek a fiatalembernek kell adni!”
„Genialis azt szeretné, ha Bruttius Balbus lenne aedilis! Ő majd vigyáz a kincstárra!”
„Kérlek, válaszd aedilis-szé Cn. Helvius Sabinust, aki erre méltó fiatalember; érdemes az állami hivatalra!”
„Kérlek, válaszd Publius Furius-t duumvir-ré, [mert] jó ember!”
„Kérlek, válaszd Claudius Verus-t bírói jogkörű duumvir-ré, [aki] becsületes fiatalember!”
„Tegyétek Lucius Caeserninust Nuceria ötévenkénti duumvirévé! Könyörgök, ő egy jó ember!”
„A szomszédok kérésére a legbecsületesebb bíró, Suedius Clemens dolgozik Marcus Epidius Sabinus igazságügyi duumvirrá választásáért, mert méltó ember rá! Könyörög, hogy őt válasszátok meg!”
„Kérlek, válaszd Publius Paquius Proculust duumvir-ré, jó ember és méltó a közhivatalra; és válaszd duumvir-ré Auilus Vettius Caprasius Felix-et, ő is jó ember, megérdemli a közhivatalt. Mindkettő méltó rá! Kérlek, válaszd meg az utcákért, szakrális- és középületekért felelős aedilis-nek  Quintus Mariust és Marcus Epidus Sabinust, [hisz]méltóak erre! […] Onesimus [írta ezt], a patyolatos.”
„Biri[us] és Biria kér, hogy válaszd Cn. Helvius Sabinust aedilis-szé, ő jó ember, méltó a hivatal viselésére! Onomastus már alig várja, hogy rá szavazhasson!”
„Kérlek, válasszátok Cn. Helvius Sabinust aedilis-szé, megérdemli a hivatalt, és válasszátok bírói hatalmú duumvir-okká Suettiust és Epidiust!”

támogatók

Az ókori Itáliában természetesen nem indulhatott bárki a választásokon, hanem csak teljes polgárjogú férfiak, és azoknak is célszerű volt támogatókat szerezni. Ezek lehettek ismert magánemberek, vagyonos „céhek”, vagy akár a szomszédok is, akik aztán ki is írták, hogy ők bizony X Y Z-t favorizálják:

„Kérlek, könyörgök nektek, kenőcskészítők, tegyétek Verust adeilis-szé! Kérlek!”
„Mi, városi polgárok és itt tartózkodó idegenek kérjük, válaszd  Gaius Aetius Capito-t aedilis-szé!”
„Ízisz istennő imádói[6] közösen kérnek, hogy válasszátok Gnaevius Helvias Sabinust aedili-szé!”
„Asellina és a lányai[7] sürgetnek, hogy válaszd a közügyekért felelős adeili-szé Gaius Lollius Fuscust!” - Itt egyébként egy madame-ról és futtatott "lányairól" van szó, ami elég pikáns ajánlást jelent mai szemmel. Lányai közül hármat név szerint is ismerünk, Maria-t, Smyrna-t és Aegle-t. Arról nem tudunk, hogy mit tettek még a megfelelő szavazás érdekében... 
„Primus és háztartása azon dolgozik, hogy Gnaeus Helvius Sabinust válasszátok aedilis-szé!”
„A kelmefestők kérik Postumius Proculus megválasztását!”
„A kallózók[8] mindenkit arra kérnek, válasszák aedilis-szé Holconius Priscust!”
 „A Campaniai kapu környékén élők Marcus Epidius Sabinussra kérik szavazatod, hogy aedilis legyen!”

Kenyeret és cirkuszt

Találunk olyan feliratokat is a városban, amelyek azzal érvelnek a jelölt mellet, hogy képes nagy játékokat szervezni a nép számára, vagy egyéb előnyöket:

„Lucius Munatius Caeserninust quinquennialisnak! Nuceriaiak[9], láttátok a bokszolóit!” - bár ezt akár fenyegetésnek is felfoghatjuk...
„Az amphiteatrum nézői Holconius Priscust akarják bírói hatalmú aedlis-nek!”
„Marcus Casellius Marcellus, a jó aedilis és nagy játékszervező.”
„Kérlek, válaszd Gaius Julius Polübioszt aedilisnek! Jó kenyeret ad!"
"Ubonius megvéd téged!”

A negatív kampány

Nincs új a nap alatt, már az ókori Pompeii-ban is lehetett szavazatokat nyerni azzal, hogy az aktuális ellenfelet támadták. Ránk maradt pár klasszikus lebeszélő felirat, amely elsősorban arra törekszik, hogy lebeszélje az adott jelölt támogatóit a voksolásról:

„Csak az álomszuszékok és Macerius kér arra, hogy Vatia legyen az aedilis!”
„A kis tolvajok Vatia-t szeretnék aedilisnek!”
„Az [éjszaka] sokáig tivornyázók kérnek, válaszd Marcus Cerinius Vatia-t aedilis-szé! Florus és Fructus írták ezt.”

Végezetül egy átkozódással zárjuk le, amely egyben jelzi, hogy az ellenfél reklámjainak elpusztítása, plakátjainak kidekorálása és letépése sem új a nap alatt:
„A szomszédjai kérik, hogy válasszátok bírói duumvir-ré Lucius Statius Receptust, érdemes ember. Aemelius Celer írta ezt, a szomszéd. Ha elpusztítod ezt a feliratot, csak féltékeny vagy és betegedj meg!”

 Jegyzetek:[1] Ötévente választottak két férfit különböző feladatokra, ezeket hívták quinquennalis duumvirnak.
[2] Az aedilis is egy tisztség volt, a város vezetői közül. Fő feladatuk a pénzügyek kezelése, a közellátás működtetése és a jogszolgáltatás területe volt. Rendszerint tehetős emberek szerezték meg, mivel - sokszor saját pénzen! - a népszerűségért cirkuszi játékokat, gladiátorviadalokat is kellett szervezniük.
[3] Cliens: latinul pártfogoltat jelent. Az illető rendszerint valamilyen módon lekötelezettje a patrónusának (ajándékokat, pénzt, védelmet kap tőle), aki cserébe ezért szolgáltatásokat vár el, mint például a voks.
[4] Felszabadított rabszolga, libertinus. A római társadalomban a „szabados” jogilag ugyan nem nagyon léphetett előre, de sokszor nagyon nagy vagyonra tettek szert. Többnyire felszabadítójuk nevét vették fel.
[5] duumvir, tulajdonképpeni jelentése: „két férfi”. önkormányzati képviselő Pompeiiben, akikből mindig kettő volt, és egymást is ellenőrizték.
[6] Itt jó eséllyel arra gyanakodhatunk, hogy Ízisz követői egy maguk közül valót szerettek volna a tisztségben látni. Hiába, az ókorban senki nem követelte, hogy a vallás váljon el a politikától!
[7] Itt egy minden bizonnyal egy madame-ról és futtatott kéjhölgyeiről van szó, akik közül néhányat névről is ismerünk: Maria, Smyrna és Aegle. Nevük megjelenik az ominózus épület falán, mint akik ott hm... szolgálnak.
[8] A kallózok a romai ruhák tisztításával foglalkoztak. Ez jelentős jövedelmet is hozhatott (a római polgárok tradicionális fehér tógáját gyakran kellett kallózni), ám a kallózók nem örvendtek nagy népszerűségnek, mivel a ruhák tisztítása lúggal történt, amihez akkoriban vizeletet használtak. Érthető módon nem szerettek a rómaiak kallózó mellett lakni…
[9] Itt a nuceriai kapu közelében lakókat szólítja meg a graffiti.Nincsenek megjegyzések: