2012. szeptember 2., vasárnap

Tábori levelezőlapok a II. világháború idejéből, 1.Mostani posztomban 25 darab második világháborús levelezőlapot teszek közzé, méghozzá éppen 70 évvel ezelőtt írottakat. 1942 nyarán és őszén ugyanis a 2. magyar hadsereg egyre hevesebb harcokat vívott a szovjet Vörös hadsereg egységeivel Ukrajna területén. Nyár végén-ősze elején a magyar és német csapatok megpróbálták a Don-kanyarban felszámolni az orosz hídfőállásokat, mely összecsapásokban több ezer ember esett el vagy sebesült meg. A következő hónapokban még lesz folytatása ennek a kis forrásgyűjtemények, hiszen a 70 éves évforduló megérdemli, plusz személyes érintettség is van, hiszen dédapám testvére,Turner Kálmán római katolikus tábori lelkész, majd főesperes szintén jelen volt, hogy lelket öntsön a katonákba, vagy eltemesse őket. Két személy levelezőlapjai kerültek most elsőként kezem közé, Szabados Jenő zászlósé és Lajos István honvédé. Előbbi esetén a neki küldött lapokból olvashatunk ötöt, utóbbinak pedig a hazaírt üzeneteit nézhetjük végig. Az írásképből és a szövegből is könnyen kiolvasható, hogy Szabados lényegesen nagyobb műveltségű ember volt, míg Lajos honvéd esetén az egyszerű közember helyébe képzelhetjük magunkat.


Szabados Jenő zászlós levelezőlapjai

1.
Fa.: Horváth Erzsébet                   Gúta, Komárom megye
C.: Tekintetes Szabados Jenő zászlós úrnak
Pecsét: Gúta, 42.VI.30.
tábori posta száma: 216/48
Gúta, 1942. VI.29. Péter-Pál
Kedves Jenő!                                                  
Mindennap vártam a rádióüzenetét, de az csak nem akart elhangzani. Emlékszik rá megígérte, hogy üdvözelni fogja a gútai ismerőseit. Egyedül mentsége az lehet, hogy a rádió komolytalan dolgokat nem továbbít. A lapját köszönöm, kerek egy hónapjára kaptam meg. Jól érezzük magunkat, mi hála Istennek annyit fürödhetünk, amennyit akarunk. Fürdés közben tájékozódunk, hogy messze is lehet az az Oroszország és locsoljuk arra felé a vizet. Itthon minden a régi, a férfiúk még mind itthon vannak, a hölgyek élnek és barnulnak. Ne legyen elcsüggedve Jenőke, hiszen olyan szép nótákat küld a rádió, hogy már csak azért is érdemes kimenni a harctérre! Minden honvédműsort meghallgatok, most ezek a legszebb számok a rádióban. Írjon Jenő, ha lesz ideje, szeretnék néha hírt hallani magáról. Szeretettel üdvözli: Bözsi.

2.
Fa.: Guba József, hittanár           Nagysurány
C.: N[a]g[yságo]s Szabados Jenő zászlós úrnak
Pecsét: Léva, 42.VII.8.
Tábori posta száma: 216/48.
Léva, 1942. júl. 7.
Kedves Jenő!
Végre, hogy hírt hallatsz magadról. Már szinte megakartam rád haragudni, hogy mindenkinek írsz, csak nekem nem. Olvastam a Patyinál Jenőnél (? talán: Patyinál, Jenőkém?) a lapodat, csak az enyém késett. Július 1-től itthon vagyok Léván szabadságon és a napokban Tiszafüredre megyek a Boschiékhoz (?), kit odahelyeztek át főjegyzőnek, valószínű, hogy ott maradok pár hétig. Nálunk semmi újság, vagyis van. A Klárit eljegyezte a Jerlik Gyuszi és a legutóbb a hősi halálodat hangoztatták. Ne félj, annál tovább fogsz élni. Ha találkozol a Pistával, mondd meg neki, hogy haragszom rá, mert a multkori Patyinak írt levelében panaszkodik, hogy mindenkinek írt már és senki nem válaszol. Patyinak is akkor írt először. Lehet, hogy rövidesen valahol ott Oroszországban még találkozunk. Ölel barátod, Jóska.

3.
Fa.: Morvai János            Budapest. III. ker. Felső-Zöldmáli út. 141 (vagy 41?). 
C.: Szabados Jenő zászlós úrnak
Pecsét: Budapest, 42.VIII.7.
Tábori posta száma: 216/48.
1942.VIII.7.
Kedves Jóskám a lapodat megkaptuk, gratulálunk mindnyájan. Kívánunk sok jót a viseléséhez[i], csak vigyázz magadra. A Gyula is ott van valahol 202/10. tábori szám alatt. Mi jól vagyunk, mink is jót kívánunk néked is. A Jancsi még itthon van, most fogok Esztergomba menni, elmegyek az apuhoz is. Csókolunk mindnyájan a viszonttátásig. Morvai család. Annusnéni, Rózsi, Jancsi.

4.
Fa.: Gáspár Jenő              Vágsellye, Nyitra megye
C.: Ngs. Szabados Jenő úrnak, zászlós
P. :Vágsellye, 42.VIII.19.
Tpsz.: 214/48.
Vágsellye, 1942. aug. 19.
Kedves Jenőkém!
Lapodat azonnal megválaszoltam, azóta azonban semmi hír felőled, pedig érdekel sorsotok, mert lélekben mindig köztetek vagyok. Magamról csak annyit, hogy jelenlegi beosztásom a Győrszentmártoni Kieg[észítő] Par[ancsnokság]-nál van. Jelenleg ideiglenesen szabadságoltak, de azt hiszem, hogy nem kell sokáig várakoznom a behívóra. Jenőkém írj mindenről! Hallom, hogy már hiányoznak közületek egypáran. Katonaszerencsét kívánva szeretettel ölel: G.J.

5.
Fa.: Kőfejü Ignác m.kir. zászlós                Nagysurány, Nyitra megye
C.: Nagyságos tisztikar
P.: Nagysurány, 42.XII.11.
Tbsz.: 216/48.
Meleg szeretettel és hűséges ragaszkodással köszöntöm a béke és szeretet ünnepén összes volt előljáróimat, feljebbvalóimat és bajtársaimat! Mindnyájuknak kellemes ünnepeket és egy szebb, boldogabb és békésebb új esztendőt kívánok. Nagysurány, 1942.XII.10. Kőfejü IgnácLajos István levelei húgához, Freiberger Isvánnéhoz

1.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Frelyberger Istvánné    Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.jul.10.
Ellenőrizve: 1942.júl.10.[ii]
Kedves Mariskám[iii]
pár soraim legjobb egészségben találjon benneteket, én is egészséges vagyok. Mariskám, mikor eljöttem otthonról [? Talán, mert nehezen betűzhető] Pesten felhívni akartalak telefonon, de nem tudtak összeköttetést veletek [adni]. Idehaza mi újság? Erre még mindig nagyon változó az időjárás. Ha megkaptad a levelet, akkor írjál. Legalább minden héten egy lapot írjál hozzám, ha levelem megkaptad. Most többet nem írok. Maradok szerető öcséd: Pista.

2.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Frelyberger Istvánné    Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.aug.1.
Ellenőrizve: 1942.júl.31.
1942.VII.30.
Kedves Mariskám
lapodat ma megkaptam, amit nagyon vártam. Én egészséges vagyok, hál Istennek nincs semmi bajom. Hát ti hogy vagytok, mi újság van idehaza? Mariskám, küldhetnél egy kis savanyúcukrot, mert itten víz nemigen van, csak melegség. Sokat szenvedünk víznehézségek miatt. Most kaptam Ferkótól levelet, írja, hogy szegény anyám hogy megjárta a kezére. Hát ti mikor voltatok otthon? Írjatok sűrűbben, jobban ráérsz és laphoz is jobban hozzájutsz. Tudod, hogy nektek is jól esik, ha kaptok levelet, hát akkor én mit szóljak. Most többet nem írok, sokszor csókol öcséd, Pista. Üdvözlöm a Pistát is!

3.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Frelyberger Istvánné    Budapest, Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.aug.2.
Ell.: 1942.júl.31.
1942.IIX.2.
Kedves Mariskám
ma megkaptam a leveledet, szinte jól esik, többet ér mindennél egy levél. Írod van-e lámpám. Nincsen. Ha fogsz küldeni, előre is köszönöm. Ha az Isten hazasegít, visszapótolom.  Írjál otthonról (? vagy egy településnév? Osontháza?) valami újságot! Éppen most kaptam még egy levelet tőled, vagy a Pista írta. Én egészséges vagyok, hál Istennek. Most többet nem írok, sokszor csókollak benneteket, öcséd: Pista.

4.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Frelyberger Istvánné úrasszonynak      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.aug.19.
Ell.: 1942.aug.18.
1942.IIX.14.
Kedves Mariskám
leveleidet megkaptam, amit a szőlőből írtatok. Úgy látom akármilyen messzire is vagyok, van még akinek eszében járok. Bizony nagyon is örülök ennek, nem is tudom megköszönni jóságtokat, mert egy levél többet és most egy vagyonnál. Nagyon sajnálom, hogy még [kimaradt: csak] egy levelet kaptál tőlem, hidd el, én már több mint tízet írtam. Ezután még sűrűbben írok. Hát ti hogy vagytok? Remélem egészségesek vagytok, én is hál Istennek. Most többet nem írok, üdvözletemet küldöm: Pista.

5.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.aug.19.
Ell.: 1942.aug.18.
1942.IIX.17.
Kedves Mariskám
ezen pár soraim jó egészségben találjon. Én is egészséges vagyok. Lapokat megkaptam, nagyon örülök, hogy anyámnak keze megjavult. Most írtam haza is levelet. Hát ti hogy vagytok? Remélem, hogy ti jobban vagytok, mert legalább szabadon. Most többet nem írok, csókollak, öcséd: Pista.

6.            A levlapon: „A magyar élet ára, a szovjet halála!”
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.aug.20.
Ell.: 1942.aug.20.
1942,IIX.20.
Kedves Mariskám
most kaptam meg egy augusztus 13[-ai] leveledet, amelyben írod, hogy valami pénzt fogunk kapni valahonnan. Én még csak most tudtam róla, pedig a Ferkótól kaptam már több levelet, mégsem  írta. Eléggé nem szép tőle, pedig őneki jobban kellett volna értesíteni róla. Most írok haza is. Hát ti, hogy vagytok? Én egészséges vagyok, remélem ti is egészségesek vagytok. Írod, hogy írjak Kovácsékra és Bodóczékra. Írnék is, de olyan kevés lapom van, akkor hamar elfogy. Akkor nem tudok írni, itt lapot nem lehet venni. Ezzel zárom soraim, soksok szeretettel maradok: Pista. 

7.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.aug.22.
Ell.: 1942.aug.21.
1942.IIX.22.[iv]
Kedves Mariskám
ezen pár soraim jó egészségben találjon, én is egészséges vagyok, amit nektek is tiszta szívemből kívánok mindkettőtöknek. Hogy telt el Szent István? Nekem elég jól sikerült, remélem nektek még jobban sikerült! Maradok szeretettel, öcséd: Pista.

8.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.aug.31.
Ell.: 1942.aug.31.
1942.IIX.29.
Kedves Mariskám
soraim neved napján jó egészségben találjon! Istentől kívánok több és boldogabb neved napját innen messze-messze távolból! Mi újság? Remélem egészségesek vagytok. Én is, hála Istennek kezdek javulni. Most 51 kiló vagyok és voltam 68. Írjatok sűrűn, még ebben a hónapban 1 lapot kaptam. Most írok haza is. Itten már kicsit komolyodik az időjárás, hűvös van éjjelenként. Most többet nem írok. Sok-sok szeretettel maradok öcséd: Pista. Jó mulatást kívánok!

9.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.szep.4.
Ell.: 1942.szept.4..
1942.IX.2.
Kedves Macám
soraim legjobb egészségben találjon benneteket, én is egészséges vagyok. Mariskám, figyeljétek az újságokat és híradókat, mert filmre vagyunk véve itten. [Ha] Legalább nem láttok életben, legalább filmen vagy képen lássatok még egyszer, mert mostanában nemigen látjuk egymást. Most írtam meleg ruháért haza, mert itten télen hideg lesz. Most többet nem írok, csókollak, öcséd: Pista.

10.          A levlapon: „Magyarország kitartása és áldozatkészsége teszi győzelmessé fegyvereinket!”
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.szep.7.
Ell.: 1942.szept.5.
1942.IX.4.
Kedves Mariskám
soraim jó egészségben találjon benneteket, én is egészséges vagyok. Nemzetközi vásárból leveleteket megkaptam. Nagyon szépen köszönöm, úgy látszik, ott is eszetekben vagyok. Ezennel zárom soraim, maradok szerető öcséd: Pista.

11.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.szep.12.
Ell.: 1942.szept.11.
Kedves Mariskám és Pista!
Lapodat megkaptam, köszönöm. Én is jobban elsöröznék köztetek, de elfog jönni az az idő és mink is mulatunk. Hallottam, hogy itt is volt cirkusz. Hogy tetszett a felvonás? Remélem fogunk még egyszer együtt mulatni. Máskülönben hogy vagytok? Én egészséges vagyok, remélem ti is egészségesek vagytok. Most többet nem írok, maradok szeretett öcséd: Pista. Üdvözletem küldöm Károlyéknak.

12.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.szep.14.
Ell.: 1942.szept.14.
1942.IX.12.
Kedves Mariskám
nagyon köszönöm az olvasnivalókat, megkaptam mind a kettőt. Örülök neki, mert másról elveszi a figyelmemet. Itten nemigen lehet olvasni semmit. Hogy vagytok? Mikor voltatok otthon? Én is szeretnék már hazamenni, ha lehetne megnézni, mert kíváncsi vagyok, hogy nézhet ki és egy kis honvágy mart. Mindent meg lehet írni, ezt meg pláne. Máskülönben jól vagyok, remélem ti is egészségesek vagytok. Most többet nem írok, maradok szerető öcséd: Pista.

13.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.szep.13.
Ell.: 1942.szept.13.
1942.IX.13.
 Kedves Mariska és Pista
ezen soraim jó egészségben találjon benneteket. Én is egészséges vagyok. Írjátok, hogy Szent István jól sikerült volna, ha nem jött volna közbe ez a nagy gyászhír.[v] Ez bizony, mint itt kint való magyarnak számolnia kell a hazának. Kötelességünknek eleget kell tenni, de bízunk Istenben. Legjobb reménységben kell kitartani mindnyájunknak. Add át Ernőéknek jó kívánságaimat! Ezennel zárom soraimat, sok-sok szeretettel maradok öcséd: Pista.

14.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.szep.16.
Ell.: 1942.szept.16.
1942.IX.14.
Kedves Mariskám és Pista
Leveleteket egészségben megkaptam, éppen most 28., 29., 30.diki lapodat és azon felül 2 db Tolnait és egy Magyar Erőt.[vi]Kecskemétről is kaptam, anyám íratott kis Mariskával, vagyis ma kaptam 10. levelet és tőled az üres lapokat. 20 db. Nagyon szépen köszönöm rólam megemlékezésteket, ha még egyszer hazajöhetek, akkor majd én is visszapótolom ezt nektek.  Ezennel zárom soraim, csókol öcséd: Pista.

15.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.szep.21.
Ell.: 1942.szept.20.
1942.IX.18.
Kedves Mariskám és Pista
Lapjaid megkaptam és [az] olvasnivalókat. [Ha] Egy kis időm van, akkor legalább olvasok. Van olyan nap, [hogy] leveleket szoktam végigolvasni. Én hál Istennek nem panaszkodhatok levélről, mert több 70 darabnál jött innen-onnan. Csak az időjárással nem vagyok kibékülve, mert 15-e óta kezd fagyogatni. Nagyon hosszú lesz itt a tél. Írtad, itthon meg jobb az időjárás, meleg van, nem tudtok aludni. Én sem. Hanem másért most többet nem írok. Maradok öcséd: Pista.

16.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.okt.3.
Ell.: 1942.okt.3.
1942.X.1.
Kedves Macám
Megkaptam 25-i leveledet, vagyis 3 darabot. Nálam nem újság, ha sok lapot kapok egyszerre, mindig van elmaradott. Van úgy, hogy 3-4 napra megkapom leveleteket, van úgy, hogy 10 napit is kapok.  Képeslapotokat megkaptam mind az 5 csomagot is, most egy barátom megy Kecskemétre , ha akarsz valamit küldeni, küldd el anyámnak, majd átadja neki és kihozza nekem. Előre is köszönök mindent, csókol öcséd: Pista. Egészséges vagyok.

17.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.okt.4.
Ell.: 1942.okt.?.
1942.X.2.
Kedves Mariskám és Pista
Ma kaptam tőletek 5 lapot és egy csomagot. Üres lapot is, 20 darab volt benne. Megvan benne hiány nélkül minden. Nagyon szépen köszönök mindent. Itten akkor nagy újság nincs semmi. Hiába van pénz, nem lehet semmit venni. De hogy is lehetne, mert még embereket sem lehet látni, csak egypár Ratát,[vii] az is menekül, mint a szél. Most kaptam Macámtól is 9 lapot, ő is írja, kevés levelet kap, pedig ha van egy kis időm, mindjárt írok. Csak ez a szórakozásom. Idehaza mi újság? Hidegek járnak már itten, bizony elég hűvösek járják. Nemsokára lehet korcsolyázni, mert vizünk van! Most többet nem írok, maradok frontról szerető öcséd: Pista.

18.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.okt.12.
Ell.: 1942.okt.?.
1942.X.6.
Kedves Mariskám és Pista
Csomagokat megkaptam, mind az 5 darabot, minden jól volt. Akkor most ne adjál fel semmit, mert változik címem. Egyre rá volt írva. Egyre rá volt írva. Ne bánd, mert úgyis kevés, úgyis tudják, hogy kinek megy, azért is ne bánd, mert tudják, hogy megérdemeljük. Ti hogy vagytok? Én jobban vagyok. Maradok szerető öcséd: Pista.

19.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.okt.12.
Ell.: 1942.okt.?.
1942.X.8.
Kedves Mariskám
Lapjaidat megkaptam. Írod, hogy [a] levélírást elhanyagolom. Ne hidd el. Éppen úgy írok, mint ezelőtt. Majd egyszerre fogod megkapni és fogsz  meglepetésre kapni egy igazi levelet, amire nem is vársz. Csomagokat nagyon szépen köszönök. Csókol öcséd: Pista.

20.
Fa.: Lajos István honvéd, 223/57.
C.: Ngs. Freiberger Istvánné      Budapest, Magyarország. Rákóczi út 82. Székely üzlet.
P.: 942.okt.15.
Ell.: 1942.okt.15.
1942.X.11.
Kedves Mariskám és Pista
Soraim legjobb egészségben találjon benneteket, én is hál Istennek jól vagyok. Remélem ti is egészségesek vagytok. Ha mész Kecskemétre mindenszentek napján, vegyél egy szép koszorút Jóska sírjára. Hazajövök majd elszámolunk teveled, nem akarom a Ferkót terhelni. Maradok szerető öcséd: Pista.


[i] Minden bizonnyal kitüntetésről van szó és találtam is egy kitüntetett Szabadi Jenőt, aki Nyitrai születésű, elképzelhető, hogy azonos a levél címzettjével: http://www.hungarianarmedforces.com/kozlony/1944/6/42.jpg
[ii] A honvédek hazaírt levelezőlapjait cenzúrázták, ezt jelzi pecsét a lapon.
[iii] A honvéd levelei instabil írásra vallanak, gyerekes betűkkel és borzalmas helyesírással. Ezeket inkább javítottam. A hónapok során Lajos István helyesírása és írásképe javult.
[iv] Érdekes, hogy a datálás 22-e, míg az ellenőrzés 21… nyilván utólag írták rá a dátumot.
[v] Itt nyilván Horthy István kormányzóhelyettes haláláról van szó, amely éppen augusztus 20-án történt.
[vi] Nyilván újságok, korábban írt az olvasnivalók hiányáról.
[vii] Ratának az Iljusin 16-os (I-16) szovjet vadászrepülőt becézték. 

Nincsenek megjegyzések: