2017. január 23., hétfő

CIA jelentések Győr-Moson-Sopron térségéről, 1. rész

A Hidegháború ugyan nem a kedvenc témáim egyike, sőt valószínűleg számomra a legkevésbé érdekes a történelemben, de ennek ellenére itt is talál az ember csemegéket. Mint mindig itt is a források érdekelnek leginkább, így nagy örömmel fogadtam, mikor kiderült, hogy az Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynökség, közismert nevén CIA 12 millió (igen, tizenkétmillió!) dokumentumot tett közzé honlapján, amely nem csak az UFO hívők számára lehet érdekes, hanem a történelem iránt fogékonyaknak is. Gyorsan kicsemegéztem néhány Győr-Moson-Sopron térségére vonatkozó jelentést, amelynek első csomagját most teszem közzé.


CIA-RDP82-00457R000300010012-8
Tájékoztató jelentés
Ország: Ausztria/Magyarország
Tárgy: Moszkva parancsa a szovjet csapatok ausztriai és magyarországi csökkentésére és elszállítására
Dátum: 1947. január 21.

1. Forrásunk állítja több korábban Magyarországon állomásozó szovjet orvostisztre hivatkozva, hogy Moszkva új titkos parancsot adott ki az Ausztriában és Magyarországon lévő Központi Hadseregcsoport összes egysége részére. A parancs, amely minden egységre vonatkozik, 1947. február 10-én lép érvénybe, és kimondja, hogy szervezeti beosztásban szereplő egyes egységek létszámát csökkentik, egyeseket deaktiválnak, míg másokat új állomáshelyre szállítanak át.

2. Sok orvostisztet gyűjtöttek össze Möblingnéli a szovjet erők orvosi szolgálatainak ausztriai és magyarországi főhadiszállásán, hogy leszereljék és visszaszállítsák őket a Szovjetunióba. Például a 4. lovas század, 6 km-re Csornától, Sopron közelében csökkentette orvosi stábját 3 tisztről és két asszisztensről egy tisztre és egy asszisztensre.

3. A parancs értelmében, a politikai tisztekii tisztek számát lecsökkentették, vagy a posztot teljesen megszüntették az összes ausztriai és magyarországi ezredben.

4. Források jelentették, hogy a Kombinált lovas csoport általános főhadiszállása Csornán van.

5. Chernyak őrnagy jelentette, hogy ő az egyetlen megmaradt orvostiszt a Kremsnél lévő 328. dandárnál. A dandár típusa nem ismert.

CIA-RDP82-00457R001900780002-8
Tájékoztató jelentés
Ország: Magyarország
Dátum: 1948. október 14.
Tárgy: A Határőrség hadrendje
Kiértékeletlen kutatási információ képzett hírszerzési elemzők használatára

1. A következő volt a Határőr zászlóaljak elhelyezkedése 1948. júniusában:

 1. zászlóalj: Sátoraljaújhely; mindhárom század főhadiszállása Sátoraljaújhelyen
 2. zászlóalj: Putnok; mindhárom század főhadiszállása Putnokon
 3. zászlóalj: Balassagyarmat; mindhárom század főhadiszállása Balassagyarmaton
 4. zászlóalj: Tata; mindhárom század főhadiszállása Tatán
 5. zászlóalj: Győr; mindhárom század főhadiszállása Győrött
 6. zászlóalj: Csorna; mindhárom század főhadiszállása Csornán
 7. zászlóalj: Csepreg; századparancsokságokkal Csepregen, Kőszegen és Szombathelyen
 8. zászlóalj: Zalaegerszeg; a 22. század főhadiszállása Körmenden, a 23-24. századoké Szentgotthárdon
 9. zászlóalj: Nagykanizsa; mindhárom századának főhadiszállása Nagynkanizsán
 10. zászlóalj: Pécs
 11. zászlóalj: Kiskunhalas
 12. zászlóalj: Gyula
 13. zászlóalj: Berettyóújfalu
 14. zászlóalj: Kisvárda

CIA-RDP75-00149R000400410024-0
Tájékoztató jelentés
Ország: Magyarország
Tárgy: Hírek négy nyugat-magyarországi városból
Dátum: [19]51. augusztus
Oldalak száma: 2iii

1. Sopron
Itt egy magyar lövész zászlóalj van a gyalogsági laktanyában, és egy három ütegből álló lovas tüzérségi csoport a tüzérségi laktanyában.


2. Győr
Kívülről a város normálisnak látszik. Az erős szovjet helyőrség ellenére csak kevés szovjet katona látható az utcákon. Csak a tisztek mutatkoznak gyakran a Korona és a Központi Kávéházban, ahol részeg orgiákat tartanak. Emellett nagyon sok magyar katona és rendőr van Győrben.

3. A gazdasági propaganda erős. Plakátokon javasolják a takarékoskodást a szénnel, üzemanyaggal és festékkel, és nem hiányoznak az emberek, akik maliciózus megjegyzéseket írnak ezekre a plakátokra. A nyersanyaghiány már érezhető. Az elmúlt évben szinte mindenből volt elég, és a boltok tele voltak mindenféle árucikkel, de idén a dolgok egészen máshogy mennek. A kirakatok még tele bemutatótermékekkel, de a boltok polcai üresen ásítoznak.

4. A szovjet konzulátus a Kisfaludy utca 4-ben található. Feje Sebremow. Ő az Ady Endre utcában lakik, az utcában, ahol más szovjet tisztek is élnek. Az N.W.D. parancsnokságiv a Kossuth Lajos utca 11-ben van. Nem tűnik nagy létszámúnak, legfeljebb 18-20 fő lehet benne.

5. A szovjet gépesített lövész zászlóalj a Vadász laktanyában van,v a Vadász és a Pápai utca sarkán. A katonák fekete vállapot viselnek vörös jelzésekkel. Az orosz tankok az Erzsébet-térvi közelében lévő sportpályán találhatóak, és 33 T-34-es jelenlétét jelentették Győrben. Az 5. határőr zászlóalj a törzsével és a központi századával a Teleki laktanyábanvii van elszállásolva. A Frigyes laktanya, amelynek egy új három emelet magas épülete van, egy gyalogos zászlóalj által van megszállva, aminek parancsnoka Falkus Dénesviii őrnagy.

6. A győri repülőtér most már elkészült, de nem állomásoznak rajta gépek állandó jelleggel. A Budapest-Szombathely vonalon járó Maszovletix gépek és szovjet futárgépek landolnak itt naponta. A Magyar Szabadságharcos Szövetség (Hungarian Partisan Alliance)x rendkívül gyakran gyakorlatozik motoros vitorlázógépekkel (második szakasz). A tanulópilóták száma száz körül lehet, és tíz-tizenkét gép áll rendelkezésükre. Az oktatás vezetője Zoltán, az MSRExi korábbi oktatója, és főhadnagy pilóta.

7. A Győr körzeti toborzó parancsnokság az Apáca u. 15-ben van. A parancsnoka Bilnitzer Vilmos százados. A Magyar Rendőrség Kerületi Kapitánysága (Kerületi rendőrkapitányság) a Batthyány tér 25-ön van, ahol a szolgálati állomány is állomásozik (180-tól 200 ember). A rendőrség ereje Győrben legkevesebb 600 ember, nem számítva a nyomozókat. A Megyei Államvédelmi Hatóság (BAH authority) laktanyája az Apáca utcánál van. A parancsnok Glück Imre őrnagy. Szolgálati állománya egy 120 főből álló század. Az ÁVH városi hivatala a Gárdonyi utca 7-ben található, szolgálati állománya 30 ember körüli.

8. A Richards Richard Textil Művek termelésének csak 25%-át osztja ki a helyi szükségletekre, a többi megy a Szovjetunióba. Ezt az exportot gyapjúval ellentételezik, amit a ruhák és az ejtőernyőselyem ellenében szállítanak. A régi Ágyúgyár épületeiben lévő Győri Textilművek gyapjútermékeket készít a hadsereg szükségleteire. A Vagongyár (Waggon Factory) folyton folyvást tankokon dolgozik. Létrehoztak több szerelősort is. 1950 tavasza óta ágyúcsövek készülnek itt T-34-eshez, és itt készültek a 88-asok is. A nyers [acél]tömböket Diósgyőrből hozzák. Repülőgépmotorokat is készítenek itt.
9. Győr-szabadhegy
A laktanya tele szovjet katonákkal. Huszonegy T-34-es tank és kilenc 76.2 [mm-es] páncéltörő ágyú [állomásozik itt?]xii A tankok 200-as sorozatszámot viselnek a tornyaikon.

10. Pápa
A korábbi ejtőernyős laktanyát szovjet pilóták és ejtőernyősök foglalták el (kék vállap, propeller jelzéssel). A parancsnokság az Esterházy-kastélyban van. A pápai repülőtéren kereszt alakú beton kifutópálya épült. Új laktanya található mintegy két kilométerre Pápától a Veszprémre tartó főúttól északra. A laktanyában magyar tüzérségi és tankcsapatok vannak elszállásolva. Néhány tank [található]xiii a laktanya központjánál, azt gondoljuk, ezeket fegyveres kíséretként alkalmazzák. Ettől a laktanyától mintegy 500 méterre egy új épül, és már csaknem kész.
-vége-

CIA-RDP80-00810A007500650010-0
Tájékoztató jelentés
Ország: Magyarország
Dátum: 1955. július 29.
Tárgy: Hírek szovjet és magyar katonák közti összecsapásról
Oldalak száma: 1

Hírlik, hogy szovjet és magyar katonák között fegyveres összecsapás történt Győrben, Magyarországon valamikor 1955. júniusa folyamán. A szovjet katonák, akiket Ausztriából Magyarországra szállítottak, állítólag beléptek egy kaszárnyába, ahol éppen magyar katonáknak éppen ételt osztottak. Mikor a szovjetek élelmiszert követeltek, és a magyarokat félre akarták tolni, dulakodás támadt, és számos fegyver elsült.

CIA-RDP80T00246A033300170001-3
Tájékoztató jelentés
Titkos!
Ország: Magyarország
Téma: Szovjet és magyar katonák diszpozíciója Magyarországon
Dátum: 1957. március 21.
Oldalak száma: 1
Kiértékelése elvégezve. A tartalom értéke bizonytalan.

A következő információkat jelentették a szovjet és magyar katonákról az alábbi helyeken:

1. Magyar csapatok:
a. Mintegy 4000 vagy 5000 ember Győr mellett
b. Egy híradós különítmény Mosonnál
c. Egy tüzér különítmény mintegy 1000 emberrel Fertődnél
d. „Zöld galléros” ÁVH erőkxiv a Győr-Moson-Sopron térségben.

2. Szovjet csapatok:
a. Egy zászlóalj tüzérség és tank Győrben. Ezeket a csapatokat átszállítják Pápára
b. Öt T-34-es tank Sopronban.

[A csatolt változat, amelyről a fenti összegzés készülhetett:]

Magyarország
Katonai
Csapatok diszpozíciója
 1. Magyar csapatok

Győr közelében 4000-5000 ember 3 gyalogos zászlóaljban és segédalakulataik.

Moson: Egy híradós különítmény.

Fertőd: Egy tüzérségi különítmény, mintegy 1000 ember.

 1. A Győr-Moson-Sopron területén „Zöld galléros” ÁVH erők vannak szétszórva a körzetben. Ezek határőr erők, és a belügyminiszter parancsnoksága alá tartoznak.
 2. Orosz csapatok

Győrben volt egy zászlóaljnyi tüzérség és tank. Ezek mind fekete vállapot hordtak vörös varrással a szélein. A páncélos és tüzérségi személyzet ugyanolyan színű vállapon viselte a megkülönböztető jelvényeit.

 1. Ezeket a csapatokat Győrből Pápára küldték, ahol már volt egy dandár (4000-5000 ember).
 2. Öt T-34-es tank állomásozik Sopronban.

CIA-RDP80T00246A036900180001-3
Tájékoztató jelentés
Ország: Magyarország
Tárgy: Azonosítatlan beton szerkezetek Magyarország nyugati határának közelében
Dátum: 1957. augusztus 30.
Kiértékelése elvégezve. A tartalom értéke bizonytalan.
A három oldalas jelentés azonosítatlan szerkezetekre vonatkozik Csorna és Farád települések között, az osztrák határ közelében, melyeket 1957 februárjában és márciusában építettek. A jelentés állítása szerint a helyi lakosság úgy hiszi, hogy a szerkezetet rakétakilövő állomásnak szánják. A jelentés tartalmaz két vázlatot, az egyik megmutatja a szerkezetek helyét és kapcsolódását a környező településekhez, a másik megmutatja a szerkezet kialakításának részleteit és méreteit.

Magyarország
Katonai
Azonosítatlan beton szerkezetek Magyarország nyugati határának közelében

  1. Csorna és Farád települések között, közel az osztrák-magyar határhoz, három betonszerkezet épült 1957. február-márciusa során a csatolt 1-es vázlaton látható helyen, és a 2-es vázlaton ábrázolt alakban.
  2. A betonszerkezet célja, hogy kibírja a 600 kg/cm² nyomást. Miután a szerkezet elkészült, azt földdel takarták be, és a területet ismét mezőgazdasági munkák alá vonták.
  3. A helyi lakosság azt hiszi, hogy a szerkezet rakétakilövő állomás kialakítására szánják, de nincs bizonyíték arra vonatkozóan, miért vannak ezen a véleményen.
1. vázlat

2. vázlat


Jegyzetek:

i A jelentésben Noedling áll, ha nem tévedek, akkor ezen az alsó-ausztriai Mödling értendő, Bécstől délre.
ii A jelentésben pártszervező áll, alighanem a komisszárokra, politikai tisztekre gondolhatnak.
iiiJelentős rész innen cenzúrázva, azaz feketével kihúzva.
ivNincs feloldva, mit értenek alatta, talán a belbiztonságot (NKVD?), és egyelőre nincs ötletem.
vA győri pláza mellett álló Szent Imre út és Vasvári Pál utca szegletében álló egykori laktanyáról van szó, amely a 11-es győri Vadászoknak adott helyet az I. világháború előtt. Erről az alakulatról egyszer már írtam.
viA Bécsi kapu tér viselte az Erzsébet tér nevet. A közelében lévő sportpálya talán a Dózsa-pálya lehet.
viiA mai Győri Nemzeti Színház helyén egykor állt, s 1970 körül elbontott laktanyáról van szó.
viiiNem tudom azonosítani.
ixA Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Részvénytársaság, röviden Maszovlet 1946-tól indított járatokat távolabbi magyar nagyvárosokba. 1954-ben a magyar állam kivásárolta a szovjet részt, és létrejött belőle a Malév.
xA Partizánszövetségnek is nevezett MSZHSZ a kommunista párt által erősen támogatott félkatonai szövetség volt, lőtereket és repülőtereket is használtak kiképzéshez.
xiMűegyetemi Sportrepülő Egyesület.
xiiAz iratban kihúzták feketével a következő2-3 szót.
xiiiValami kényes adat itt is kihúzva.

xivKorábban a zöld jelvényes határőröket „zöld ÁVÓ”-nak nevezték, miután 1950-ben a Határőrséget az ÁVH alá rendelték, ezért hivatkozhat a jelentés a határőrségre, mint ÁVH erőre.

Nincsenek megjegyzések: