2014. március 29., szombat

Az oszmán hadiflotta támadása Oroszország ellen - néhány korabeli jelentés

Minthogy a Fekete-tengeri flották az ukrajnai helyzet miatt az utóbbi hetekben komoly figyelmet kaptak, most ennek történetéhez kerestem elő néhány adalékot. 1914 október végén az Oszmán Birodalom haditengerészeti erői a Nagy Háborúba való belépés jeleként támadássorozatot hajtottak végre Oroszország fekete-tengeri támaszpontjai és városai ellen.

A török flotta hajó (jobbra a Yavuz/Goeben) Konstantinápolynál 1914-ben

1.    Egy amerikai katonai attasé jelentése a török flotta
támadó hadműveletéről 1914. november 2-án[1]

„No. 336
1914. november 2.
Hivatkozás: Z-232-es számú [jelentésre], 1914. szeptember 12.

A török haditengerészet az Oroszországgal való háború kitörésekor erőteljes támadást indított a Fekete-tenger [orosz] partszakaszának számos részén.[2]
A török flottában nagyszámmal tartózkodnak tisztek és emberek a német haditengerészettől, akik előkészítették a flottát az elmúlt két hónapban.
Nekem azt mondták, hogy a [török hajókon] korábban szolgáló angol tisztek elhagyták a flottát, miután tönkretették vagy elvitték azokat a modern angol eszközöket, melyek nélkülözhetetlenek részei voltak a tűzvezető rendszereknek. Az ilyen sztorikat csak óvatosan szabad elhinni. Mindenesetre a németeknek volt idejük leplezni a dolgok valódi állását; természetesen az ex-Goeben[3] és az ex-Breslau volt a legjobb állapotban [a török hajók közül], melyeknek nem változtatták meg lényegesen sem a tisztjeit, sem a legfontosabb posztokon lévő tengerészeit.
A hivatalos török jelentés a következő:

A Midilli Novorosszijszk kikötőjét lövi (www.turkeyswar.com)

„Konstantinápoly, 1914. október 31.
Hivatalos forrásból. A [Yavuz] Sultan Selim[4] páncélos cirkáló elsüllyesztett egy 300 aknával megrakott orosz hajót, és egy szénszállító gőzöst; ugyanez a cirkáló sérüléseket okozott egy orosz ágyúnaszádnak, emellett sikerrel bombázta Szevasztopolt.
A Midilli romboló[5] elpusztította a petróleum- és gabonaraktárat Naruszkiban, és elsüllyesztett tizennégy szállítóhajót. A Berk-i Satvet[6] romboló lerombolta a rádióállomást Novorosszijszknél. A Muavenet-i Milliye romboló megrongált egy ugyanilyen típusú hadihajót [tehát rombolót].
Odesszában az olajtározó és öt orosz hajó rongálódott meg.
A Hamidiye cirkáló Feodosziját bombázta és elsüllyesztett egy szállítóhajót Kercsnél.”

A Sultan Selim páncélos cirkáló valószínűleg a Goeben, a Midilli pedig a Breslau.”

A Yavuz azaz a ex-Goeben török tengerészekkel (www.turkeyswar.com)

                             2.    Brit táviratok a török támadásról

a.) Sir George Buchanantól Sir Edward Greyhez.[7] Pétervár, 1914. október 29.[8]
„Orosz ágyúnaszád süllyedt el Odesszánál, és Feodosziját bombázta a török flotta. A török tiszteket, akiket Novoroszijszk átadására tettek partra, a [helyi orosz] prefektus letartóztatta és a hajók minden további akció nélkül távoztak.
Az orosz kormány csak a fenti információkat közölte.”

A Muaveneti-i Milliye török romboló, egyike a két
Odessára támadó két hajónak (wikipedia)

b.) Telegráf Mr. Robertstől Sir Edward Greyhez. Odessza, 1914. október 29.[9]
„Ma reggel napfelkelte előtt[10] két vagy három török torpedónaszád rajtaütött az Odesszai kikötőn és elsüllyesztette a Donetz ágyúnaszádot.[11] A francia Portugal [nevű] hajó megsérült; két legény meghalt, kettő megsebesült. A Vitiaz, Liazaref és a Whanpao gőzhajók károkat szenvedtek. Néhányan életüket vesztették a városban a gránáttűzben.”


3.    Egy másik amerikai hírszerzési jelentés 
egy szemtanú leírásával[12]

"USS Scorpion[13]
Törökország, Konstantinápoly
1914. november 7.

1. Egy szemtanú [beszámolója] a török torpedónaszádok Odessza elleni támadásáról, október 29-én, csütörtök reggel. Informátorom az egyik torpedónaszádon volt.
A török flotta kedden reggel, október 27-én hagyta el a Boszporuszt, célpontokkal, látszólag lövészeti gyakorlat céljával. Mikor bizonyos távolságra értek a Fekete-tengeren, a célpontokat visszaküldték. A flotta ekkor három különálló csoportra [osztályra] különült. Az odesszai csoport három torpedónaszádból állt, elvált a többiektől és efelé a kikötő felé folytatta útját. Egy torpedónaszád kiesett, gépészeti probléma vagy más ok miatt. Odesszához közeledve, nagyon korán reggel október 29-én, a németek a naszádok fedélzetén informálták a török tiszteket és a legénységet, hogy Törökország hadat üzent Oroszországnak, vagy hogy a konstantinápolyi orosz nagykövet kikérte az útlevelét[14], 3:30 vagy 4:00-kor, és ekkor a torpedónaszádok meg fogják támadni Odesszát. Informátorom azt mondta, hogy a törököket nagyon meglepték ezek az információk. A bejelentés nem volt igaz, mint azt a Konstantinápolyba való visszatérésükkor megtudták.  
Még sötét volt, amikor a torpedónaszádok behatoltak a kikötőbe és megálltak a hullámtörő mögött, a keleti bejáraton érkeztek és a nyugati bejáraton át távoztak onnan. Informátorom jelentette, hogy jelentős kárt okoztak a kikötőben és a hajózásban, amit én hajlamos vagyok elfogadni, ha egy jövőbeli vizsgálat megerősíti. 
Informátorom azt is elmondta, hogy Goeben (Sultan Selim) és a Breslau (Midilli) ugyanebben az időben Szevasztopolt bombázta és aknákat raktak le, megakadályozva az orosz flotta kifutását. 
2. Egy orosz postagőzöst, amelyik Konstantinápolyból Odesszába tartott, elfogtak a török torpedónaszádok nem messze Odesszától ugyanezen a napon, a legénységet és a utasokat felvették, majd a gőzöst elsüllyesztették. 
3. Egy másik orosz postagőzöst szintén elfogtak a Boszporuszhoz közel a Fekete-tengeren, és ide hozták, mint hadizsákmányt. Most lehorgonyzott, mint Haidar Pasha, a török szállítóhajók és kisegítő hajók között, és felhúzták rá a török lobogót.
4. A Goeben és a Breslau október 31-én, szombaton visszatért Konstantinápolyba.
..."

Jegyzetek:               
               


[1] Naval attache’s reports, Office of Naval Intelligence. 1914. november, No. 336.
[2] 1914. augusztus 2-án a Német Birodalom és az Oszmán birodalom megkötötték a német-török szövetségi szerződést (bár maga a szultán nem írta alá), amely már erősen a Központi hatalmakhoz kötötte Törökországot. 1914. október 29-én pedig a két korábbi német hadihajó az SMS Goeben csatacirkáló és az SMS Breslau cirkáló más török hajókkal orosz célpontokat bombázott a Fekete-tenger mentén. Ennek következtében november 2-án az Orosz birodalom hadat üzent az Oszmán Birodalomnak. 
[3] Mikor a két német hajó 1914 augusztusában a brit üldözők elől Konstantinápolyba menekült, hivatalosan a két cirkálót átadták az ottomán flottának (hiszen ekkor a törökök még semlegesek voltak) és felhúzták rájuk a török lobogót. A Goeben a Yavuz Sultan Selim, a Breslau pedig a Midilli nevet vette fel, ám legénységük alig változott. A két kiváló hajó csatlakozásával a török flotta jelentős erőfölénybe került a fekete-tengeri orosz flottával szemben. A Goeben teljes felszereléssel 25400 tonnás monstrum volt, amely 1912-ben állt szolgálatba, fő fegyverzetét pedig 10 (5x2) darab 28 cm-es löveg jelentette.  A Breslau 4500 tonnás cirkáló volt, 12 db 105 mm-es ágyúval.
[4] Azaz, mint láttuk, a Goeben csatacirkáló. Az egész támadást egyébként maga a német Souchon altengernagy vezette, aki ekkor már gyakorlatilag az oszmán flotta feje volt.                
[5] Tehát a korábbi német Breslau.
[6] A Berk-i Satvet 770 tonnás kis torpedónaszád volt, ami Németországban észült 1907-ben. Fegyverzete két 105 mm-es ágyúból és 3 db 405 mm-es torpedóvetőcsőből állt.
[7] Buchanan a brit nagykövet Oroszországban ekkor, Sir Grey pedig Nagy Britannia külügyminisztere.
[8] The Times Documentary History of the War. Vop. IX. 177. sz.; p. 213.
[9] Uo. 178. sz. p. 213-214
[10] A török hajók 6:30-kor órakor nyitottak tüzet. Lásd: Erickson, Edward J.: Ordered to Die. A History of the Ottoman Army int he First World War. Westport, 2001. p. 35
[11] A támadásban az elsüllyed Donyec mellett a Beshtau aknaszedő és a Kubanyec ágyúnaszád is megsérült. A támadást egyébként a Muavenet-i Milliye és a Gayret-i Vataniye rombolók hajtották végre. A Donyec egyébként 1890-ben épült 1200 tonnás naszád volt két 15 cm-es löveggel felszerelve.
[12] Naval attache’s reports, Office of Naval Intelligence. 1914. november. USS Scorpion jelentése 1914. november 7.
[13] A USS Scorpion egy amerikai felfegyverzett yacht volt, amely 1914-ben Konstantinápolyban állomásozott a háború kitörésekor és a jelek szerint kémtevékenységet is folytatott a US Navy hírszerzése számára.
[14] A diplomáciai gyakorlatban az útlevél kikérése a diplomáciai kapcsolatok megszakadását, gyakori esetben a hadiállapot beálltát szokta jelezni.

Nincsenek megjegyzések: